Nieuw stappenplan licht procedure toe voor aanvraag geopark-status

Het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks heeft een stappenplan ontwikkeld dat schematisch weergeeft hoe in Nederland een gebied de aanvraagprocedure voor status van Unesco Global Geopark doorloopt. Het stappenplan is bedoeld als extra ondersteuning voor aspirerende gebieden om de veeleisende procedure, die tenminste twee jaar duurt, te volgen om toe te kunnen treden tot het wereldwijde Geopark-netwerk (GGN).

Wat is een Unesco Global Geopark?

Unesco Global Geoparks zijn gebieden van belangrijke internationale geologische waarde die zich richten op erfgoedbeheer, het behoud van lokale tradities en identiteit, en duurzame gebiedsontwikkeling. Het wereldwijde netwerk van geoparken is gegroeid van 4 in 2000 naar 127 geoparken in 35 landen in 2017. Om de status van Unesco Global Geopark te krijgen, moet het geologisch erfgoed van het betreffende gebied van internationale waarde zijn en wettelijke bescherming genieten. Daarnaast moet een geopark een goede beheerstructuur hebben, met voldoende capaciteit voor management, diensten voor bezoekers en communicatiemiddelen.

Haalbaarheid

Gebieden die de status van Unesco Global Geopark nastreven, kunnen aan de hand van een zelf-evaluatie-formulier van het GGN toetsen hoe haalbaar het initiatief is en hoe ver het gebied is met de voorbereidingen. Het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks (NFUGG) adviseert daarnaast over de haalbaarheid van Nederlandse initiatieven en assisteert in de eerste fase van het proces bij het ontwikkelen van een aanvraagdossier voor kansrijke gebieden, aan de hand van een beleidslijn en het nieuwe stappenplan.

Kandidatuur

Momenteel werken diverse gebieden in Nederland aan een mogelijke kandidatuur: Oer-IJ (Noord-Holland), Gooi- en Vechtstreek (Noord-Holland, Utrecht), Schelde-Delta (Noord-Brabant, Zeeland, Vlaanderen), HollandDelta, de Heuvelrug (Noord-Holland, Utrecht, Gelderland) en initiatief Peelhorst (Noord-Brabant).

Geopark De Hondsrug | Foto: Bydrome

Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. In een geopark maken inwoners, ondernemers, lokale instellingen en scholen samen dit verhaal zichtbaar. Burgerinitiatief en lokaal draagvlak zijn cruciaal. Hoe meer men over een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving kan worden omgegaan.

Uitkomsten

De eerste geoparken zijn opgericht in Europa in 2000. Het Global Geoparks Network  bestaat uit 127 geoparken in 35 landen (stand 2017).

Sinds 2001 ondersteunt Unesco het internationale netwerk van geoparken. In 2015 startte Unesco een nieuw programma het International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP), waardoor alle geoparken zich nu ‘Unesco Global Geopark kunnen noemen.    

In Nederland is Geopark de Hondsrug sinds 2013 het eerste en enige Unesco global geopark van Nederland.

Meer berichten