23
nov

Global Education Report: ‘Roep elkaar ter verantwoording’

Ministerie van OCW, Den Haag

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De onderwijsdoelstelling (SDG4) is om tegen het jaar 2030 toegankelijk en hoogwaardig onderwijs te verzorgen voor iedereen. Maar doen we dat ook? De Unesco Commissie presenteert de 2017/8-editie van het Global Education Monitoring Report (GEMR). Het thema van deze editie is Accountability - verantwoording afleggen.

Leerlingen: Leren we wat we willen leren en hoe kunnen we dat versterken?
Leraren: Wat drijft wat we onze leerlingen leren en wat vinden we daarvan?
Bestuurders: Bieden we alle leerlingen dezelfde kans op succes en hoe kunnen we verder verbeteren?
Overheid: Kunnen alle groepen gelijkwaardig deelnemen aan het onderwijs en wat zijn barrières die dat in de weg staan? 
Maatschappelijke organisaties: wat dragen wij bij aan SDG4 en wie kan ons helpen bij het realiseren ervan?

De Nederlandse Unesco Commissie organiseert een bijeenkomst waar leerlingen, leraren, bestuurders, maatschappelijke organisaties en overheid elkaar ter verantwoording kunnen roepen. Hoe zijn we in ons land bezig met het behalen van de onderwijsdoelstelling en hoe kunnen we het bereiken daarvan versnellen? De Commissie organiseert de bijeenkomst ter gelegenheid van de Nederlandse lancering van het 2017/8 Global Education Monitoring Report. 

De opbrengst van de middag is een oproep van en aan alle betrokkenen bij het onderwijs om verdere stappen te zetten naar toegankelijk, gelijkwaardig en kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor iedereen die in Nederland leeft. Daarvoor zijn we tenslotte gezamenlijk verantwoordelijk: leerlingen, leraren, schoolbestuurders, schoolleiders en de overheid.

Tijd: van 14.00-17.00 uur. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden. Toegang alleen na aanmelding en op vertoon van een geldig ID_bewijs.
 

Programma

13.30 Ontvangst met koffie en thee 
14.00 Opening door Andrée van Es, voorzitter Nederlandse Unesco Commissie  
14.15 Presentatie Katarzyna Kubacka GEMR Report Team 
14.45 Doelgroependiscussies “Wij roepen u ter verantwoording” rondes 
15.30 Plenaire forumdiscussie
16:15 Musical Postcard en afsluiting
16.30 Borrel 

De concept-notitie die ten grondslag ligt aan het rapport is hier te vinden. 

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten