18-20
sep

World Open Educational Resources Congress 2017

Van 18 tot en met 20 september 2017 vindt in Ljubljana, Slovenië, het tweede mondiale Unesco congres over Open Educational Resources plaats. Tijdens het eerste congres, in 2012 in Parijs, stelden de aanwezige experts de Paris Declaration on OER op.  Deze verklaring riep de lidstaten van Unesco op om beleid te ontwikkelen op OER en zo bij te dragen aan de toegankelijkheid en kwaliteit van onderwijs. 

In september willen de organisatoren een volgende stap zetten. De bedoeling is om in kaart te brengen waar de belemmeringen zitten om OER tot een regulier onderdeel van de onderwijspraktijk te maken. Dat gebeurt door goede voorbeelden van overal ter wereld met elkaar te vergelijken, met name op beleidsniveau. 

Tijdens de Uitvoerende Raad en Algemene Conferentie van Unesco, later dit jaar, staat de vraag op de agenda naar het opstellen van een Aanbeveling (recommendation) over OER. Deze aanbeveling zou lidstaten kunnen aansporen om actie te ondernemen en goede voorbeelden uit te wisselen.  

 

Open Educational Resources (OER) zijn leermaterialen die vrij en open beschikbaar zijn op internet. Iedereen kan ze gebruiken en iedereen kan er aan bijdragen, door ze te beoordelen, van commentaar te voorzien of aanpassingen of aanvullingen te maken. UNESCO ziet OER als een goede manier om de toegang tot onderwijs te vergroten en de kwaliteit van leermiddelen te verbeteren. OER kunnen daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de millenniumdoelstelling Education for All.

Meer berichten