Hoe versterk je de relatie tussen onderwijs en ontwikkeling?

Meer weten over de relatie tussen onderwijs en de ontwikkeling van landen of regio’s. Dat was voor Jos Rikers de kern van zijn promotieonderzoek. Hij vond een onlosmakelijk verband tussen de ontwikkeling in een regio en het onderwijs ter plekke, en de mate waarin bewoners daar toegang toe hebben. Om nu de relatie tussen onderwijs en ontwikkeling te kunnen versterken, bracht hij drie indicatoren in beeld: toegankelijkheid van onderwijs, kwaliteit van onderwijs en kostenefficiëntie. 

Deze drie indicatoren gebruikte Rikers om een scan te ontwikkelen om onderwijsvernieuwingen te toetsen. De scan gebruikte hij om drie ontwikkelingen te toetsen: Open Onderwijs, Leren voor duurzame ontwikkeling en MOOCs (Massive Open Online Courses). Rikers concludeert dat niet alle drie deze vernieuwingen een even grote potentie hebben om bij te dragen aan ontwikkeling. 

Elementen van Open Onderwijs implementeren zou een grote verbetering kunnen bewerkstelligen, omdat deze onderwijsmaterialen goede kwaliteit en toegankelijkheid kunnen borgen binnen de (beperkte) financiële mogelijkheden van een land.  Zo draagt onderwijs bij aan de algemene ambitie om mensen zodanig kennis te laten opdoen dat ze voor zichzelf en anderen in de regio een beter leven kunnen realiseren. Ook de basisbeginselen van Leren voor duurzame ontwikkeling zouden volgens Rikers een goede bijdrage kunnen leveren: dan staat namelijk de behoefte van de lerende centraal en niet langer het algemene economische groei principe. 

Rikers’ drie promotores hebben alle drie een band met Unesco: Rietje van Dam is lid van de Nederlandse Unesco Commissie en was de eerste Unesco-leerstoelhouder aan de Open Universiteit. Fred Mulder was Unesco-leerstoelhouder Open Educational Resources, eveneens aan de OU. Hans van Ginkel ten slotte was jarenlang rector van de United Nations University en lid van diverse Unesco-werkgroepen en adviesraden. 

De promotie vond plaats op vrijdag 9 juni.

 

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten