De wereldburgers van Lyceum Kralingen

Voor de tweede keer sinds de start van de collegiale visitaties van Unesco-scholen in 2011, bezoekt een visitatiecommissie het Lyceum Kralingen in Rotterdam.Waar zij de vorige keer een pas gestarte school aantrof met mooie plannen, en hier en daar een opstartprobleem, treft ze nu een volwassen school aan met gemotiveerde docenten en leerlingen met een respectvolle en open houding naar elkaar.

Wereldburgerschap 

Wereldburgerschap is voor deze school richtinggevend. Iedereen weet dat, en probeert zich ernaar te gedragen. Ook de docent lichamelijke opvoeding vraagt, wanneer hij een oefening stillegt, nadrukkelijk om aandacht en respect voor elkaar. “Ik zou dat misschien op een andere school ook wel doen”, zegt hij eerlijk, “maar hier ligt het nog meer voor de hand.”

Grote variëteit

De school staat in het westen van de Rotterdamse wijk Kralingen en heeft zo’n 450 leerlingen met een grote variëteit aan culturele achtergronden. “Op deze school,” zegt een leerlinge, “zijn de verschillen in achtergrond soms zo groot dat juist dat onderling verbindt.” De leerlingen tonen veel interesse in elkaar, elkaars religie of in zaken als voedsel uit andere landen. Ieder is wie hij is, verschillen zijn vanzelfsprekend en overeenkomsten ook. Hebben ze dan helemaal geen vooroordelen? “Nou ja, de uitwisseling met leerlingen uit het Gelderse Silvolde leerde hen dat het heus niet alleen maar boeren zijn daar in de Achterhoek”.

Bètavakken

De focus op school ligt op de bètavakken, met onder meer een technasium en entreprenasium. De eerste drie leerlingen, drie meisjes, deden dit jaar hun technasiummeesterproef met een onderzoek naar duurzame brandstof. De begeleidend docente vertelt dat ze ook bij het benaderen van bedrijven om opdrachten uit te vaardigen, rekening houdt met de uitgangspunten van Unesco. 

Verbeterpunten

Verbeterpunten zijn er ook. De sfeer op school is zó goed en gemoedelijk, zegt een aantal mensen, dat je een beetje moet uitkijken dat het wel een enigszins formele leeromgeving blijft, en geen clubhuis wordt. Daarnaast overheerst de focus op wereldburgerschap hier en daar de andere Unesco-waarden. Maar al met al stapte de visitatiecommissie aan het einde van de dag naar buiten met vertrouwen in de kracht van een interculturele dialoog, en gevoed door interessante gesprekken en boeiende presentaties.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten