Ondertussen in het Vlaamse Unesco-scholennetwerk...

Atheneum Pitzemburg in Mechelen is al sinds 1953 Unesco-school, en heeft daarmee de ontwikkeling van het scholennetwerk (ASP-net) vanaf het begin meegemaakt. Het monumentale schoolgebouw ademt geschiedenis, met in de gangen vitrinekasten vol instrumenten uit natuurkundelessen van lang geleden. Op een vrijdag in mei is de school gastheer van een open bijeenkomst van de Vlaamse Unesco-scholen. “In onze archieven trof ik opstellen aan uit 1949 die Unesco al als onderwerp hadden”, vertelt Rector Jeroen van der Auwera vrolijk. 

Op de scholendag waren vertegenwoordigers van veel scholen aanwezig. De bestaande Unesco-scholen kregen de uitnodiging om een charter te ondertekenen om hun blijvende deelname te onderschrijven. Geïnteresseerde nieuwe scholen werd nadrukkelijk gevraagd zich bij het netwerk te voegen. 

SDG's

Nationaal coördinator Stijn Dhert introduceerde Unesco, het netwerk en de Sustainable Development Goals (SDGs'). Deze doelen krijgen in publicaties van Unesco steeds meer nadruk als geschikte thema’s voor het scholennetwerk. Op een recente internationale scholenbijeenkomst in China bijvoorbeeld, waren de vier schoolthema’s en het overkoepelende strategische doel van wereldburgerschap onderwerp van gesprek: zijn ze nog actueel of kunnen de SDG’s beter de nieuwe doelen van het netwerk vormen?

Van der Auwera vertelde hoe zijn school de SDG’s al als richtsnoer voor alle activiteiten heeft geïmplementeerd. Aansluiten bij de klimaatdoelstellingen van de stad Mechelen, inzamelingen voor landen in Afrika onder de sahara en een fair trade winkel gerund door leerlingen, allemaal past het binnen de SDG’s en de verantwoordelijkheid van de hele wereld om te werken aan het bereiken van deze doelen.

Onderzoek

Rembert Jonckheere van de UC Leuven Limburg deed onderzoek naar de bekendheid van het Unesco-scholennetwerk en de SDG’s onder ouders van leerlingen. En in hoeverre dat een motief was voor de keuze voor een school. De resultaten toonden dat het lidmaatschap voor een deel van de ouders een motief is, maar ook dat een behoorlijk aantal er niet van op de hoogte is.

Marieke Brugman, coördinator van het Unesco-scholennetwerk in Nederland liet zien hoe het Nederlandse netwerk zich heeft ontwikkeld sinds de heroprichting in 2009. Het netwerk kende in het verleden meer en minder actieve perioden, maar sinds 2009 neemt het aantal scholen in het netwerk gestaag toe.

Tijdens de discussie na afloop kwamen allerlei ideeën voor verdere samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse scholennetwerken naar boven, waaronder de ontwikkeling van een certificaat of portfolio voor leerlingen van Unesco-scholen.

Tevredenheid

Coördinator Dhert toonde zich na afloop een tevreden mens, met een aantal nieuwe aanmeldingen van scholen op zak en een geslaagde bijeenkomst.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten