Nederlandse ‘For Women in Science’-beurzen open voor inschrijving

Op 8 maart 2017, internationale vrouwendag, opent de zesde ronde van het Nederlandse L’Oréal-UNESCO beurzenprogramma ‘For Women in Science’. Tot en met 8 mei 2017 kunnen vrouwelijke wetenschappers een beurs aanvragen om hun carrière een extra impuls te geven. 

De Nederlandse UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland organiseren het beurzenprogramma in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) en het Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). 

Twee beurzen voor life sciences

Er zijn twee Nederlandse beurzen van maximaal 25.000 euro beschikbaar voor vrouwelijke wetenschappers actief in de life sciences in brede zin, in de fase drie tot tien jaar na hun promotie (vergelijkbaar met niveau Veni/Vidi).

De beurs in de praktijk

Beurzen zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf aan het NIAS van een aaneengesloten periode van 3 of 5 maanden. Vrijgesteld van reguliere werkzaamheden zoals onderwijs, management- en klinische taken, kunnen onderzoekers zich hier volledig richten op wetenschappelijke verdieping, bijvoorbeeld het schrijven van wetenschappelijke publicaties of subsidieaanvragen. Ter ondersteuning wordt een inspirerende werkplek geboden in een interdisciplinaire en internationale omgeving. Indien nodig kan ook voor huisvesting worden gezorgd.

Programma

Het internationale For Women in Science-programma is een samenwerking tussen UNESCO en L’Oréal onder het motto the world needs science, science needs women. Het programma kent beurzen toe en reikt prijzen uit aan excellente vrouwelijke wetenschappers in de life sciences. Sinds 1998 hebben meer dan 2250 vrouwen, uit 110 landen, een beurs of onderscheiding gekregen. Twee van hen, Elizabeth Blackburn en Ada Yonath, zijn inmiddels Nobelprijswinnaars.

Toename vrouwelijke hoogleraren

Van alle hoogleraren in Nederland is slechts 18,1% vrouw (stand 2016). Met dit percentage bungelt Nederland onderaan in Europa. Het For Women in Science-programma beoogt de wetenschappelijke loopbaan van vrouwen te ondersteunen en daarmee bij te dragen aan een toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren. 

Aanvraagprocedure

Op de website www.forwomeninscience.nl vindt u meer informatie over het programma van dit jaar, het aanvraagformulier en het reglement. Aanvragen kunnen worden ingediend bij Marike Bontenbal, Nederlandse UNESCO Commissie via mbontenbal [at] unesco.nl (mbontenbal[at]unesco.nl).

De sluitingsdatum is 8 mei 2017.

Professor Rajaâ Cherkaoui El Moursli uit Marokko | Foto: UNESCO/Brigitte Lacombe)

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de wetenschap. Wereldwijd is slechts 30% van de wetenschappelijk onderzoekers vrouw. Unesco streeft naar gelijke kansen voor vrouwen en mannen wat betreft toegang tot en deelname aan de wetenschap. Om die reden is in 1998 een wereldwijde samenwerking tot stand gekomen tussen cosmeticaconcern L’Oréal en Unesco. Onder het motto The world needs science and science needs women kent het programma prijzen toe aan excellente vrouwelijke wetenschappers en verleent het beurzen aan jonge vrouwelijke onderzoekers. 

Uitkomsten

Sinds 1998 hebben meer dan 3000 vrouwelijke wetenschappers uit 117 landen een award of beurs gekregen. Drie winnaars hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen. Elk jaar worden wereldwijd aan 275 getalenteerde jonge vrouwelijke onderzoekers beurzen toegekend om veelbelovend onderzoek te kunnen voortzetten. In Nederland hebben sinds 2007 16 vrouwen een beurs ontvangen.

Meer berichten