UNESCO masterclass-serie over SDGs compleet online beschikbaar

In 2016 organiseerde de Nationale UNESCO Commissie in samenwerking met de Nederlandse UNESCO-leerstoelhouders en de Open Universiteit een online open access masterclass-serie. De serie is nu compleet beschikbaar.

In deze serie ‘UNESCO en de Sustainable Development Goals: een kennismaking met beleid en praktijk’ genoemd, staat de samenhang van het UNESCO-werkterrein en de ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs) die de in 2015 gelanceerde mondiale ontwikkelingsagenda vormen, centraal.

Verbinding

De zes UNESCO-leerstoelhouders in Nederland verzorgen ieder een sessie waarin ze de verbinding leggen tussen deze doelen, het werkterrein van UNESCO, en het eigen onderzoeksgebied van de leerstoel (Chair). De Nationale UNESCO Commissie verzorgde de inleidende sessie. Het open en vrij toegankelijke karakter van de masterclass onderstreept UNESCO’s pleidooi voor vrije toegang tot informatie en kennis. 

Sustainable Development Goals

UNESCO richt zich als de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie op het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Deze kant van het werk van UNESCO blijft soms onderbelicht, omdat UNESCO vooral bekend is om Werelderfgoed en andere internationale cultuurverdragen. De UNESCO-masterclass biedt deelnemers inzicht in het bredere werkterrein van UNESCO en laat zien hoe dit werkterrein verbonden is met en zich verhoudt tot de SDGs. SDG4 (onderwijs) en SDG5 (gendergelijkheid) zijn daarvan concrete voorbeelden, maar bovenal zijn de SDGs en het UNESCO-werkveld sterk geïntegreerd vanwege de gemeenschappelijke focus op duurzame ontwikkeling. De SDGs vormen de kern van de in 2015 vernieuwde ontwikkelingsagenda van de VN.

De sessies

Een UNESCO-leerstoelhouder is hoogleraar aan een Nederlandse universiteit of lector aan een hogeschool die een bijzondere UNESCO-leerstoel heeft en deel uitmaakt van het wereldwijde UNESCO Chair-netwerk. De werkvelden van de Nederlandse Chairs raken diverse UNESCO-thema’s en SDGs, zoals onderwijs, duurzame ontwikkeling, mensenrechten, en toegang tot kennis, informatie en besluitvorming. 

De serie bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. ‘Inleiding: UNESCO en de SDGs’ - Andrée van Es en Marike Bontenbal, Nationale UNESCO Commissie
  2. ‘Leren voor duurzaamheid’ – prof. dr. Paquita Pérez Salgado, Open Universiteit
  3. ‘Duurzame ontwikkeling in een kennisdemocratie’ – prof. dr. Roel in ’t Veld, Tilburg University
  4. ‘Mensenrechten, armoede en de SDGs en de rol van de internationale gemeenschap’ – prof. dr. Fons Coomans, Maastricht University
  5. ‘Tegendraads leren voor een duurzamere wereld’ – prof. dr. Arjen Wals, Wageningen University
  6. ‘Open onderwijs en open educational resources’ – een gezamenlijke sessie met prof. dr. Marco Kalz (Open Universiteit) en dr. ir. Robert Schuwer (Fontys Hogeschool ICT).

Volg zelf de UNESCO masterclass-serie

Alle materialen van de masterclass zijn open source en bedoeld voor zowel professionals, die bijvoorbeeld werken op het terrein van duurzaamheid, internationale samenwerking of onderwijs, als algemeen geïnteresseerden. De sessies bestaan uit een video-opname van de betreffende leerstoelhouder, begeleidende dia’s en ondersteunende literatuur. 

De video-opnamen zijn hieronder direct toegankelijk via het youtube-kanaal van de Nationale UNESCO Commissie.

Het UNESCO Chairs en UNITWIN Programma bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking op belangrijke UNESCO’s thema’s als onderwijs, cultuur, en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgericht in 1992 en faciliteert onder meer Noord-Zuid samenwerking om de ‘knowledge gap’ tussen het mondiale Noorden en Zuiden te dichten.

Uitkomsten

Het ‘UNESCO Chair’-programma bestaat sinds 1992. Er zijn 667 UNESCO leerstoelen en 45 UNITWIN netwerken in 115 verschillende landen (stand 2017).

Nederland kent 6 UNESCO-leerstoelen, die de thema’s onderwijs, ICT, duurzaamheid, mensenrechten, armoede en ‘governance’ raken en verbinden.

In een serie gastcolleges presenteren de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders hun werkterrein en onderzoek. Deze online UNESCO Masterclasses zijn beschikbaar via youtube.

Meer berichten