Kwaliteit van onderwijs

De Nationale UNESCO Commissie heeft in het kader van de Millenniumdoelstellingen en de Sustainable Development Goals een aantal initiatieven gesteund op het gebied van kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

In de publicatie Addressing the quality challenge (2014) beschrijven Jan Berkvens (SLO) en Marieke Brugman (UNESCO NL) voorwaarden voor kwaliteit in het onderwijs aan de hand van een model. Wat verstaan we precies onder kwaliteit en welke factoren hebben daar invloed op? Hoe kun je kwaliteit op lokaal, nationaal en internationaal gebied beïnvloeden?

Onderzoekster Corine Vis (SLO) houdt zich bezig met voorwaarden voor succesvolle capaciteitsversterking op het gebied van curriculum. Zij schreef een aantal bijdragen over haar onderzoek: 
1. Literatuuronderzoek, interviews en het opzetten van een raamwerk
2. Toetsing aan de praktijk deel 1: ergens in Afrika
3. Toetsing aan de praktijk deel 2: ergens in de Cariben 
4. Toetsing aan de praktijk deel 3: oostelijk Afrika

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten