MUNESCO 2015: simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed in conflict

Het UNESCO Platform Vlaanderen, de Vlaamse UNESCO Commissie en UC Leuven-Limburg organiseren de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor UNESCO-scholen van woensdagavond 18 november tot vrijdagmiddag 20 november 2015 in Leuven. Dat gebeurt in samenwerking met Stad Leuven, De Haagse Hogeschool en de Nationale UNESCO Commissie van Nederland.

MUNESCO staat voor Model UNESCO: een simulatie waarbij leerlingen in de huid kruipen van vertegenwoordigers van een toegewezen land en onderhandelen met collega's van andere landen. Ze behandelen een case volgens de geldende diplomatieke spelregels.

Er nemen 69 leerlingen van 6 Vlaamse en 11 Nederlandse middelbare scholen deel aan MUNESCO. Ze kruipen in de huid van ambassadeur, adjunct-ambassadeur, journalist of vertegenwoordiger van een organisatie zoals een internationale NGO, een museum, een veilinghuis enz.

MUNESCO staat in het teken van de manier waarop er met erfgoed wordt omgegaan in conflictgebieden zoals Syrië en Irak. Werelderfgoed wordt er letterlijk in het vizier genomen en tot puin herleid. Archeologische sites en musea worden er, dixit UNESCO, op 'industriële schaal' geplunderd en het erfgoed wordt verkocht op de illegale markt.

De situatie in Syrië en Irak noopt tot een bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Country of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation. Elke school vertegenwoordigt een land en de ambassadeurs en hun adjuncten gaan onderhandelen over een resolutie die het probleem aan de kaak stelt en er een oplossing voor aanreikt. Hun debatten worden gevolgd door journalisten die er verslag over uitbrengen en door vertegenwoordigers van internationale NGO's en andere betrokken organisaties die vanuit hun expertise invloed proberen uit te oefenen op de gesprekken en het eindresultaat.

Hogeschoolstudenten van UC Leuven-Limburg (UCLL) en de Haagse Hogeschool begeleiden de simulatie. Het internationale karakter van de MUNESCO wordt versterkt doordat ook studenten van de Postgraduate International Educating Class (PIEC) van UCLL rollen opnemen in de oefening.

Het UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is een van de grootste internationale schoolnetwerken. Scholen die actief zijn in het ASPnet onderscheiden zich door een uitgesproken engagement voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en voor het toepassen van innovatieve onderwijsmethoden. Vertrekkend vanuit de idealen van UNESCO streven ze ernaar om leerlingen beter voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende samenleving die alsmaar sneller evolueert.

Pers en media zijn van harte welkom op de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO. Geschikte momenten zijn de openingszitting in de Gotische zaal van het Leuvense stadhuis op woensdag 18 november om 18 uur of de slotzitting op dezelfde locatie om 9 uur op vrijdag 20 november. Een bezoek op donderdag 19 november tijdens de onderhandelingen in de lokalen van UCLL op de Campus Comenius in de Tiensevest 60 in Leuven is eveneens een optie.

Voor meer informatie en het maken van afspraken voor interviews:
Guido Ooghe, pedagogisch medewerker UNESCO Platform Vlaanderen
guidoooghe [at] unesco-vlaanderen.be
0499 29 27 24

Contactpersoon voor Nederland: Marieke Brugman, mbrugman [at] unesco.nl

 

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten