Onderwijsinnovatie: Open leermaterialen over UNESCO-thema's

Het decembernummer van het tijdschrift Onderwijsinnovatie van de Open Universiteit geeft ruim aandacht aan een collectie open leermaterialen over UNESCO-thema's die ontwikkeld is door de Nationale UNESCO Commissie, Nederlandse UNESCO-scholen en Wikiwijs.

De leermiddelen over vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid zijn online vrij beschikbaar voor (her)gebruik: het zijn Open Educational Resources (OER). Greetje van den Bergh, voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie en Anke van Kampen, Commissielid, lichten in het artikel de samenwerking toe. ‘Om Education for All te bereiken, heb je OER nodig.’

Decembernummer van 'Onderwijsinnovatie'.

Open Educational Resources (OER) zijn leermaterialen die vrij en open beschikbaar zijn op internet. Iedereen kan ze gebruiken en iedereen kan er aan bijdragen, door ze te beoordelen, van commentaar te voorzien of aanpassingen of aanvullingen te maken. UNESCO ziet OER als een goede manier om de toegang tot onderwijs te vergroten en de kwaliteit van leermiddelen te verbeteren. OER kunnen daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de millenniumdoelstelling Education for All.

Meer berichten