Werelderfgoed in de klas

Waarom is erfgoed bijzonder, en waarom proberen we Werelderfgoed te beschermen? Mag je een speedbootrace houden in de Waddenzee? Wat is het verschil tussen de Stelling van Amsterdam en het Vredesmonument in Hirosjima, Japan? Het zijn vragen waar leerlingen mee aan de slag gaan in het lespakket World Heritage in Young Hands.

Het UNESCO-scholennetwerk probeert scholen van over de hele wereld met elkaar te laten samenwerken. Eén van de manieren om dat te bereiken, is het bestuderen van eenzelfde onderwerp. UNESCO noemt dat flagship-projecten. Het beroemdste flagship is World Heritage in Young Hands: een lespakket over Werelderfgoed. Dit lespakket is nu in het Nederlands vertaald, en aangepast aan de Nederlandse situatie. Het is de 37e taal waarin het pakket vertaald wordt.

Het pakket bespreekt in vijf hoofdstukken Werelderfgoed aan de hand van een aantal thema’s: de conventie en het ontstaan ervan, toerisme, identiteit, vrede en mileu. Bij ieder hoofdstuk zijn opdrachten gevoegd over Nederlandse werelderfgoedsites. Daarnaast is het pakket voorzien van een Nederlandstalige handleiding met suggesties hoe de hoofdstukken kunnen worden ingezet in de les, en waar ze passen binnen het curriculum.

Tot slot ontwikkelden het Rijksmuseum van Oudheden en de Nationale UNESCO Commissie samen een excursie, om theorie en praktijk met elkaar te verbinden.

De hoofdstukken kunnen los behandeld worden en zijn te vinden op de website van UNESCO.
Ook worden de hoofdstukken aangeboden via wikiwijs.

Het internationale lespakket World Heritage In Young Hands is vertaald en bewerkt voor het onderwijs in Nederland. Het pakket is bedoeld ter versterking van het leren over het gedachtegoed van UNESCO en het werelderfgoed ver weg en dichtbij.
Het pakket is in eerste instantie ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs, maar is met enige aanpassingen ook inzetbaar voor andere schooltypes. Ook zijn er een handleiding en een excursie beschikbaar voor het gebruik van het lespakket.

U kunt de individuele hoofdstukken als interactieve PDF's downloaden of benaderen via Wikiwijs.

Meer berichten