Werelderfgoed en identiteit

Als we goed begrijpen wat werelderfgoed uitdraagt, kunnen we ons meer bewust worden van onze afkomst en van onze culturele en sociale identiteit.

De locaties op de Werelderfgoedlijst lerenons meer over de religie, opvattingen, waarden en kennis van de volken en beschavingen die er wonen of die de erfgoederen hebben gecreëerd. Het bestuderen van materieel en immaterieel erfgoed helpt hier ook bij.

Waaraan ontleen je je identiteit? Wat maakt dat iemand zich verbonden voelt met een erfgoed of een traditie? Welke Werelderfgoederen dragen heel duidelijk een stijl of traditie uit?

De molens van Kinderdijk

In Nederland heeft veel van het Werelderfgoed iets te maken met water. In de Nederlandse opdrachten gaan de leerlingen aan de slag met water en identiteit: wat zeggen de Nederlandse sites over onze identiteit, en kan iedereen zich daarin vinden? Ook is er aandacht voor immaterieel erfgoed, een andere UNESCO-conventie. Immaterieel erfgoed vertelt het verhaal van het niet-tastbare erfgoed van een groep mensen.

Download de interactieve PDF Werelderfgoed en identiteit (33MB)
 

 

Het internationale lespakket World Heritage In Young Hands is vertaald en bewerkt voor het onderwijs in Nederland. Het pakket is bedoeld ter versterking van het leren over het gedachtegoed van UNESCO en het werelderfgoed ver weg en dichtbij.
Het pakket is in eerste instantie ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs, maar is met enige aanpassingen ook inzetbaar voor andere schooltypes. Ook zijn er een handleiding en een excursie beschikbaar voor het gebruik van het lespakket.

U kunt de individuele hoofdstukken als interactieve PDF's downloaden of benaderen via Wikiwijs.

Meer berichten