Werelderfgoed en milieu

De natuurlijke erfgoederen die op de Werelderfgoedlijst staan, beschermen plant- en diersoorten, ecosystemen, geologische gebieden, ecologische en biologische processen en natuurlijke leefgebieden. Ook worden gebieden
met uitzonderlijke schoonheid en van groot esthetisch belang beschermd.

De Dolomieten, Italië

Werelderfgoedbehoud helpt om de belangrijkste milieukwesties van vandaag de dag aan de kaak te stellen, met name het toenemende aantal bedreigde en uitgestorven plant- en diersoorten en de afname in biodiversiteit die
hier uit voortvloeit.

Wat even belangrijk is, is dat het behoud van Werelderfgoed wordt uitgevoerd binnen de internationale context van ecologisch duurzame ontwikkeling. Bij de beschermde status van een Werelderfgoed wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de behoefte aan hulpbronnen en het economisch voortbestaan van de lokale bevolking. Bovendien erkent de Conventie het culturele en natuurlijk erfgoed en de unieke wisselwerking tussen die twee.

In dit hoofdstuk ziet u de enorme variëteit aan natuurgebieden op de Werelderfgoedlijst, en de verdragen en inspanningen die helpen om ze in stand te houden. In de opdrachten kijken leerlingen naar natuurgebieden en milieukwesties in Nederland en de rest van de wereld.

Download de interactieve PDF Werelderfgoed en milieu (33MB).
Het hoofdstuk is ook beschikbaar in Wikiwijs: Werelderfgoed en Milieu

 

Het internationale lespakket World Heritage In Young Hands is vertaald en bewerkt voor het onderwijs in Nederland. Het pakket is bedoeld ter versterking van het leren over het gedachtegoed van UNESCO en het werelderfgoed ver weg en dichtbij.
Het pakket is in eerste instantie ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs, maar is met enige aanpassingen ook inzetbaar voor andere schooltypes. Ook zijn er een handleiding en een excursie beschikbaar voor het gebruik van het lespakket.

U kunt de individuele hoofdstukken als interactieve PDF's downloaden of benaderen via Wikiwijs.

Meer berichten