Lancering UNESCO-lesmaterialen via Wikiwijs

Tijdens de UNESCO-scholendag op 24 april hebben zes scholen nieuw ontwikkeld lesmateriaal over UNESCO-thema’s gepresenteerd. De materialen over Vrede en mensenrechten, Intercultureel leren, Wereldburgerschap en Duurzame ontwikkeling zijn voor alle scholen in Nederland gratis beschikbaar via Wikiwijs. Scholen kunnen ze naar eigen inzicht aanpassen, aanvullen of combineren met ander lesmateriaal.

UNESCO-scholen proberen bij te dragen aan vrede en verdraagzaamheid in de wereld door leerlingen via het onderwijs kennis te laten maken met andere landen en culturen. Omdat er voor de UNESCO-thema’s geen lesmethodes van educatieve uitgeverijen bestaan, wordt er op alle scholen op een verschillende manier invulling aan gegeven. “Veel docenten maken schitterend materiaal”, aldus Anke van Kampen, lid van de Nationale UNESCO Commissie. “Dat wordt nu alleen in het eigen klaslokaal of op de eigen school gebruikt en dat is zonde!” Zo is het idee ontstaan om een collectie materialen aan te leggen waar scholen uit kunnen putten om hun lessen in te richten.

Voortbouwen en uitwisselen

Tijdens de bijeenkomst maakten docenten, bestuurders en andere belangstellenden kennis met het gemaakte materiaal en de mogelijkheden van Wikiwijs. De bedoeling is dat meer scholen en docenten hierop voortbouwen en materiaal gaan uitwisselen. Naast de materialen van de scholen zelf is ook de Nederlandse vertaling van de onderwijskit World Heritage in Young Hands op deze website te vinden. Leerlingen maken daarin kennis met diverse aspecten van Werelderfgoed, zoals de invloed van toerisme en de ontstaansgeschiedenis van het Werelderfgoedverdrag.

Zes van de in totaal twintig Nederlandse UNESCO-scholen ontwikkelden vanaf januari 2013 in samenspraak met de Nationale UNESCO Commissie en Wikiwijs de collectie. SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) verzorgde een handzame checklist om de kwaliteit van het lesmateriaal voor de UNESCO-thema’s te beoordelen.

Over Wikiwijs

Wikiwijs is het online platform voor het zoeken, gebruiken, maken en delen van (open) digitaal leermateriaal in Nederland, voor docenten van basis- tot universitair onderwijs. Wikiwijs wordt sinds 2009 in opdracht van het ministerie van OCW door de Open Universiteit en Kennisnet ontwikkeld met als doel het gebruik en de ontwikkeling van open leermaterialen in het onderwijs te stimuleren én te vergemakkelijken.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten