Opbouw schoolsysteem Afghanistan op goede weg

In 2001 gingen slechts één miljoen kinderen in Afghanistan naar school. Nu zijn er meer dan zeven miljoen, die onderwijs volgen. Voor 40 procent van alle Afghaanse kinderen is onderwijs echter nog altijd onbereikbaar.

Op 10 maart 2011 werd op het Ministerie van Buitenlandse Zaken het rapport On the road to Resilience: capacity development with the Ministry of Education in Afghanistan gepresenteerd. Uitvoerder van deze casestudy is het UNESCO International Institute for Educational Planning (IIEP) in Parijs, in samenwerking met het Ministerie. Het rapport richt zich op de vraag wat de beste methode is om de capaciteit van het onderwijs in een fragiele staat te ontwikkelen.

In de afgelopen tien jaar is enorme vooruitgang geboekt in het onderwijs in Afghanistan. In 2001 gingen slechts één miljoen Afghaanse kinderen naar school. Dit waren allemaal jongens; meisjes waren onder het Talibaan-regime uitgesloten van onderwijs. Inmiddels gaan meer dan 7 miljoen Afghaanse kinderen naar school, waarvan 38 procent meisjes. Maar er is nog veel te doen. Voor ruim 40 procent van de Afghaanse kinderen is onderwijs nog onbereikbaar.

Schoolkinderen in Afghanistan

Het rapport werd ingeleid door sprekers van het IIEP en het Afghaanse Ministerie van Onderwijs. „Capaciteitsontwikkeling draait niet om het formeel opleiden van mensen”, zegt samensteller van het rapport, Morten Sigsgaard. „Bij het opzetten van een nationaal onderwijssysteem zijn mensen uit diverse disciplines betrokken, die veelal on-the-job getraind moeten worden. Het proces is daarbij minstens even belangrijk als het product”.

Een van de uitdagingen waar het onderwijs in fragiele staten de komende jaren voor zal komen te staan, is financiering. Niet alleen Nederland, ook andere landen schroeven hun bijdrage aan de onderwijssector terug. En dat terwijl het onderwijs juist een belangrijke bindende functie kan hebben in conflictgebieden. „Kinderen van verschillende culturele achtergronden ontmoeten elkaar in het klaslokaal”, aldus Abdul Wassay Arian, Directeur Planning van het Afghaanse Ministerie van Onderwijs. Ook bieden de scholen een forum voor overleg en samenwerking binnen een lokale gemeenschap.

Volgens Khalil Mahshi, directeur van het IIEP, heeft in het onderwijs de focus teveel gelegen bij het ontwikkelen van cognitieve kennis: taal, rekenen, de wetenschappen. Mahshi: „Waar we in de toekomst meer aandacht aan zullen moeten besteden, zijn non-cognitieve vaardigheden, zoals de kunst van het samen leven”

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten