Gaat het lukken? Education for All in 2015?

Op het Ministerie van Buitenlandse zaken is recent de nieuwste versie van het Global Monitoring Report (GMR) gepresenteerd. Dit UNESCO-rapport verschijnt jaarlijks en beschrijft en analyseert hoe ver de wereld is met het bereiken van de Millenniumdoelstelling Education for All (EfA) in 2015.

Global Monitoring Report 2012

Directeur van het rapport, Pauline Rose, vertelde dat voor het eerst sinds het jaar 2000, het aantal schoolgaande kinderen niet is gestegen. Dat betekent dat het behalen van EfA gevaar loopt. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de wereldwijde afname van financiële steun aan onderwijs in ontwikkelingslanden. Meerdere grote donoren trekken zich terug en dat stelt sommige landen voor grote problemen. In Burkina Faso bijvoorbeeld trekken naast Nederland ook België, Canada, Denemarken en Italië zich terug. Nederland was daar de grootste donor, verantwoordelijk voor 31% van het budget.

Wereldwijd gaan ongeveer 61 miljoen kinderen niet naar school. Rose rekende het publiek voor dat dit met een bijdrage van 16 miljard dollar is op te lossen. Als alle kinderen ook lager voortgezet onderwijs zouden volgen, komt daar nog eens 8 miljard dollar bij. Dat lijkt veel, maar Rose haalde als voorbeeld aan dat er in de Verenigde Staten aan snoepgoed voor Halloween ook 8 miljard dollar wordt uitgegeven.

Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat Education for All voor 2015 toch gehaald wordt? Naast bovenstaande constatering dat investeringen teruglopen identificeerde Rose ook een aantal gebieden waarop winst te behalen valt. Samenwerking met private partijen bijvoorbeeld: zorg er in samenwerking met bedrijven voor dat jongeren goed worden opgeleid. Investeer in beroepsopleidingen en zorg dat jongeren met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt betreden. Ook vroeg Rose aandacht voor uitvallers in het onderwijs, en de mogelijkheden om hen een tweede kans te geven.

De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, heeft een initiatief gelanceerd om onderwijs weer bovenaan de internationale agenda te krijgen: Education First. Het initiatief moet EfA een stevige duw in de rug geven, om zo te zorgen dat de doelstellingen in 2015 volgens plan gehaald worden. Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, is executive secretary van Education First.

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten