Prijzengeld UNESCO-game naar ‘Save the Children’

‘Kies een goed doel om duizend euro aan te besteden. Zorg dat dit doel in samenhang is met het mandaat van UNESCO en motiveer je keuze’. Dat was de opdracht die klas 3A1A van het Oostvaarders College in Almere kreeg, toen ze recent de UNESCO-game 'Protect the World' won. Tijdens de prijsuitreiking op 23 mei presenteerden leerlingenteams vijf doelen waarop het aanwezige publiek mocht stemmen. ‘Save the Children’ won.

Het  winnende team uit klas 3A1A van het Oostvaarders College in Almere.

Ter voorbereiding op hun presentaties onderzochten de leerlingen verschillende goede doelen uitvoerig. Op die manier konden ze vaststellen of de werkterreinen van deze organisaties te koppelen waren aan de doelstellingen van UNESCO. Bovendien gaf het hun de mogelijkheid om argumenten te verzamelen waarmee ze het publiek voor zich moesten zien te winnen. Hun eindselectie bestond uit vijf goede doelen: War Child, Save the Children, de Waddenvereniging, het Wereld Natuur Fonds en Terre des Hommes. Na stemming bleek het pleidooi voor Save the Children het aanwezige publiek het meest te hebben overtuigd.

Save the Children zet zich wereldwijd in voor kinderen die in de knel zitten door geweld, armoede en conflicten. Dit kan een acute situatie zijn, zoals oorlog of een natuurramp, of in een langdurige situatie zoals in de nasleep van een conflict of extreme armoede. Ruim 14.000 medewerkers zetten zich dagelijks in om de leefomstandigheden van kinderen in 120 landen te verbeteren. Binnenkort zullen de leerlingen uit Almere het gewonnen bedrag overhandigen. Door eigen inzamelingsacties hebben ze dit nog weten te verhogen tot ruim 1.500 euro.

'Protect the World' is een social media game, die eerder dit jaar door een paar honderd middelbare scholieren van Nederlandse UNESCO-scholen is gespeeld. De Nationale UNESCO Commissie ontwikkelde het spel om jongeren op een speelse manier kennis te laten maken met het werk van de organisatie. Naast het prijzengeld krijgt de winnende klas ook een ‘dagje Den Haag’ aangeboden waar de leerlingen onder meer een bezoek brengt aan het Humanity House en het Museon. Op eigen initiatief van de school gaat de klas binnenkort naar Parijs waar ze onder meer UNESCO's hoofdkwartier zal bezoeken.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten