Oproep aan UNESCO-lidstaten: bevorder OER

Op 22 juni is in Parijs de '2012 Paris Open Educational Resources (OER) declaration' aangenomen. Dit was het hoogtepunt van het World OER Congress dat van 20-22 juni plaatsvond in het hoofdkwartier van UNESCO. De verklaring is opgesteld door OER-experts vanuit de hele wereld en roept de lidstaten op om het gebruik van OER te bevorderen.

De Nederlandse delegatie bij het OER-congres

De experts zien OER als een goede manier om de toegang tot onderwijs te vergroten en de kwaliteit van leermiddelen te verbeteren. OER kunnen daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de millenniumdoelstelling Education for All.

Wat nu?

De verklaring zal nu worden voorgelegd aan Directeur-Generaal Irina Bokova. Zij kan deze vervolgens inbrengen bij de Uitvoerende Raad, het dagelijks bestuur van UNESCO. Als de 58 daarin zitting hebbende lidstaten zich ook achter de verklaring scharen, betekent dat een stevige steun in de rug van de OER-beweging. Na de Uitvoerende Raad kan de verklaring ook worden voorgelegd aan de Algemene Conferentie, waar alle lidstaten hun instemming kunnen geven. De eerstvolgende Algemene Conferentie vindt plaats in het najaar van 2013.

Assistent Directeur-Generaal Jānis Kārkliņš kondigde aan dat UNESCO na goedkeuring door diezelfde Uitvoerende Raad al haar publicaties open beschikbaar zal stellen.

Verslag

Het congres bestond uit twee programma's: een formeel gedeelte waar de verklaring werd voorbereid, en een side event met praktische voorbeelden op het gebied van OER. Hester Jelgerhuis (SURF) en Robert Schuwer (Open Universiteit) blogden over de presentaties tijdens het side event. Hun bijdragen zijn hier en hier te vinden.

 

Open Educational Resources (OER) zijn leermaterialen die vrij en open beschikbaar zijn op internet. Iedereen kan ze gebruiken en iedereen kan er aan bijdragen, door ze te beoordelen, van commentaar te voorzien of aanpassingen of aanvullingen te maken. UNESCO ziet OER als een goede manier om de toegang tot onderwijs te vergroten en de kwaliteit van leermiddelen te verbeteren. OER kunnen daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de millenniumdoelstelling Education for All.

Meer berichten