Unesco-school
Over deze foto
Foto: Willem de Zwijger College Bussum

Willem de Zwijger College

Willem de Zwijger College

Willem de Zwijger College

Als school staat het Willem de Zwijger College in een brede protestantschristelijke traditie. We besteden aandacht aan allerlei levensvragen en aan bijvoorbeeld vieringen van christelijke feestdagen. Van ouders en leerlingen verwachten we dat zij onze identiteit respecteren, waarderen en er positief tegenover staan.

Al onze leerlingen hebben verschillende talenten, eigen begaafdheden en daarmee een unieke identiteit. Wij zien het als onze taak om iedere individuele leerling zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen zich te ontplooien. Ons hoofddoel is het bieden van goed onderwijs waarbij we ons zoveel als mogelijk laten leiden door de leerwensen van iedere individuele leerling.

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 38
1405  HM  Bussum