placeholder
Unesco-school
Over deze foto

ROC A12

ROC A12

ROC A12

ROC A12 is een Regionaal Opleidingen Centrum met zo’n 100 mbo-opleidingen. Daarnaast bieden wij voor bedrijven en particulieren vele opleidingen, trainingen en cursussen binnen ons volwassenenonderwijs. Denk hierbij aan participatie-, re-integratie- en inburgeringcursussen, maar ook vavo. Ruim 6.000 studenten volgen bij ons een opleiding, op verschillende niveaus, in voltijd of deeltijd. We hebben vestigingen in Arnhem, Barneveld, Ede, Veenendaal en Velp.

Onze school is een Unesco school. Dat betekent dat internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit belangrijke doelstellingen zijn. Onze (stage)projecten in Bosnië en Ethiopië sluiten hierbij nauw aan.