Unesco-scholen place holder
Unesco-school
Over deze foto

Marnix Academie

Marnix Academie

Marnix Academie

De Marnix Academie is sinds 2017 lid van het Unesco scholennetwerk. Wij zijn een van de vijf Unesco scholen binnen het hbo in Nederland.

De Marnix Academie zet zich al jaren in om op hoog niveau duurzaam en verantwoord bezig te zijn. In het onderwijs en de bedrijfsvoering zijn ‘groen’ en duurzaamheid vanzelfsprekende onderdelen. 

Onze blik is echter steeds meer verruimd van duurzame ontwikkeling naar wereldburgerschap. Daarom is aansluiting gezocht bij het scholennetwerk van Unesco. Het netwerk is onderdeel van de Verenigde Naties dat als taak heeft wereldvrede te bevorderen door middel van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

 

Doelstellingen
Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. Unesco-thema’s, zoals wereldburgerschap, duurzaamheid, mensenrechten en interculturele communicatie komen structureel en schoolbreed aan de orde. De Marnix Academie zal daar de komende jaren nog meer vorm en inhoud aangeven.

Vogelsanglaan 1 
3571ZM Utrecht