Unesco-school
Over deze foto
Maaswaal college locatie Veenseweg (ook locatie Oosterweg is Unesco-school)

Maaswaal College

Maaswaal College

Maaswaal College

Het Maaswaal College steunt de missie van Unesco en draagt haar steentje bij aan vrede en veiligheid in de wereld. Als Unesco school besteden we in ons onderwijs aandacht aan vier thema’s: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap. We organiseren bijvoorbeeld diverse activiteiten die bij deze thema’s passen.

Denk aan acties voor goede doelen (de Dromennacht), projectweken (Globaland) of de International Award for Young People. Unesco organiseert ook gezamenlijke activiteiten, zoals MUNESCO. 

Als UNESCO-school werken we samen met onze leerlingen aan vier pijlers: leren weten, leren doen, leren samenleven en leren zijn. Je leert bij ons dus niet alleen wat je moet weten, maar ook hoe je dingen moet aanpakken.  Daarbij stimuleren we je om die wereld te verkennen. In binnen- en buitenschoolse activiteiten zoeken we telkens de link met de buitenwereld. En natuurlijk brengen we ook af en toe een bezoek aan het buitenland, bijvoorbeeld door excursies en uitwisselingen. Zo zie je met eigen ogen hoe mensen uit andere culturen leven.