Unesco-school
Over deze foto
Lyceum Kralingen Foto: Marieke Brugman

Lyceum Kralingen

Lyceum Kralingen

Lyceum Kralingen

Het Lyceum Kralingen is een havo/vwo voor ambitieuze leerlingen die in de toekomst willen bijdragen aan een harmonieuze wereld, waarin plek is voor mensen met heel diverse achtergronden. Wij leiden onze leerlingen op tot jongvolwassenen die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en de wereld om hen heen.

Heel concreet krijgt dit vorm in wereldburgerschap – de spil waar ons onderwijs om draait en de levenshouding die we onze leerlingen willen meegeven. Wereldburgerschap is een vak op het rooster én de inspiratie in de reguliere havo- en vwo-vakken.

Onze visie op wereldburgerschap en de doorwerking hiervan op ons onderwijs, maakt het Lyceum Kralingen tot een erkende UNESCO-school – in een netwerk van meer dan 9.500 UNESCO-scholen over de hele wereld. Hiermee hebben we ons verbonden aan gezamenlijke doelstellingen van internationale samenwerking, verdraagzaamheid en solidariteit. Voor de leerlingen betekent dit deelnemen aan projecten en lessen die gebaseerd zijn op • vrede en mensenrechten • intercultureel leren • wereldburgerschap • duurzaamheid.

In het vak wereldburgerschap buigen de leerlingen zich over vraagstukken die samenhangen met deze UNESCO-onderwerpen. We maken in de klas een beweging van de wijde wereld naar het klaslokaal en weer terug. Een concreet voorbeeld is een project aan de hand van de vraag: Wat zijn universele mensenrechten? De leerlingen gaan op onderzoek uit en maken daarna een top 10 mensenrechten voor hun klas. Ze stellen een verdrag op, proberen zichzelf en elkaar daaraan te houden en kijken met die blik weer naar de wereld.