Jac. P. Thijsse College
Unesco-school
Over deze foto

Jac. P. Thijsse College

Jac. P. Thijsse College

Jac. P. Thijsse College

Wij zijn ervan overtuigd dat de samenleving behoefte heeft aan ambitieuze, onderzoekende en betrokken wereldburgers die mondiaal denken en handelen. Daarom bieden we onze leerlingen kwalitatief goed, gedegen en motiverend onderwijs aan met een internationaal profiel.

Ons uitgebreide, internationale scholennetwerk waarmee onze leerlingen kunnen uitwisselen is een belangrijke pijler in ons onderwijsaanbod. We werken samen met scholen in Groot-Brittannië, Verenigde Staten, India, China, Gambia, Frankrijk, België. Tot op vandaag breiden we ons scholennetwerk uit, want alle leerlingen, regulier en tweetalig, kunnen profiteren van ons internationale karakter.

De Bloemen 65
1902 GT Castricum