placeholder
Unesco-school
Over deze foto

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam

We leiden elke student op tot een professional die een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij. Dat doen we in Rotterdam, een internationale en grootstedelijke context.

In alles wat wij doen gaan we uit van gelijkwaardigheid, bevorderen we wederzijds respect en werken we emancipatiegericht.

Hogeschool Rotterdam mag zich sinds 2016 officieel een UNESCO-hogeschool noemen. Van de hogeschool ontvangen de lerarenopleidingen Aardrijkskunde en Maatschappijleer en de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) het UNESCO-predicaat van de VN-organisatie. Hiermee treedt Hogeschool Rotterdam toe tot het wereldwijde netwerk van ca. 10.000 UNESCO-scholen met als doel middels onderwijs bij te dragen aan vrede en veiligheid in de wereld.

UNESCO-scholen ontvangen het predicaat als zij in hun onderwijs projecten integreren rond de vier UNESCO-thema’s: Vrede en mensenrechten, Intercultureel leren, Wereldburgerschap en Duurzame ontwikkeling. De deelnemende opleidingen van Hogeschool Rotterdam hebben een programma op deze thema’s ontwikkeld onder de titel ‘Cultural development for sustainable peace.’ Met dit programma sluiten de opleidingen aan bij lopende Rotterdamse projecten op het gebied van materieel en immaterieel erfgoed, maar zij ontwikkelen ook zelf activiteiten met andere opleidingen van de hogeschool of zelfs andere scholen en organisaties. 

Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam