Unesco-school
Over deze foto

Hofstad Lyceum

Hofstad Lyceum

Hofstad Lyceum

Hofstad Lyceum is een interconfessionele school voor havo, vwo en gymnasium, waar respect, persoonlijke aandacht en eenheid in verscheidenheid voorop staan. De school biedt inspirerend onderwijs dat erop gericht is om leerlingen zich in een veilige omgeving te laten ontplooien. Zij worden uitgedaagd om het beste in zichzelf naar boven te halen

Hofstad Lyceum is een school met traditie. Tegelijkertijd willen wij met modern, kwalitatief goed onderwijs onze leerlingen voorbereiden op de maatschappij van morgen.

Als Unesco school geeft Hofstad Lyceum met diverse, vaak internationale programma’s op het gebied van cultuur, duurzaamheid en tolerantie invulling aan het Unesco schoolprofiel.

Colijnplein 9
2555 HA Den Haag