placeholder
Unesco-school
Over deze foto

Gymnasium Felisenum

Gymnasium Felisenum

Gymnasium Felisenum

Het Felisenum is dé school voor slimme, nieuwsgierige leerlingen. We hebben ruime aandacht voor individuele talenten en we vinden het belangrijk om verbondenheid en geborgenheid te bieden. Tel daarbij op de aangename schoolgrootte en een prachtige locatie, dan krijg je de ideale omgeving voor iedereen met een goed stel hersens.

Het Gymnasium Felisenum is sinds oktober 2013 officieel een Unesco-school. Hiermee geeft de school aan dat zij haar leerlingen wil opleiden tot verantwoordelijke wereldburgers met een brede kijk op de wereld die aansluit bij de doelstellingen van Unesco: internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit.

De wereld wordt steeds kleiner door globalisering. Het onderwijs bij het Felisenum wordt daarom ook steeds meer grensoverschrijdend, om er zo voor te zorgen dat de leerlingen gemakkelijk op internationaal niveau kunnen functioneren.

Blogs