placeholder
Unesco-school
Over deze foto

Grotius College

Grotius College

Grotius College

Op het Grotius College zetten we ons graag in om het beste uit onze leerlingen te halen. We willen onze leerlingen zich laten ontwikkelen tot positieve, zelfstandige en mondige mensen met oog voor de wereld waarin zij leven. Met respect en waardering voor elkaar. Dat is ons doel. Dat doen we niet alleen met ons team van gemotiveerde en deskundige medewerkers, maar vooral door intensief samen te werken met de leerlingen zelf en hun ouders. En door de leerlingen onderling met elkaar te laten samenwerken. Dat is de kracht van samen!

Het Grotius College is sinds oktober 2017 UNESCO school. 

Op een Unesco-school staan internationale verbondenheid, verdraagzaamheid, duurzaamheid en solidariteit hoog in het vaandel. Het Grotius College vindt het belangrijk dat leerlingen leren samenwerken, respectvol met elkaar omgaan en duurzaam proberen te leven. Eigenlijk voldeed het Grotius al jaren aan de voorwaarden die Unesco aan scholen, die het predicaat aanvragen, stelt.

Zo heeft de school de zogenaamde Gay Straight Alliance, een Europadag en worden er bezoeken gebracht aan Straatsburg en Brussel. Ook hebben wij, in samenwerking met een Duitse school, een basisschool in Nepal laten bouwen. Ieder jaar bezoeken leerlingen uit de bovenbouw samen met een aantal docenten dit land en deze school om te kijken hoe het project vordert. Met het stempel van Unesco is het duidelijk voor aankomende leerlingen en hun ouders wat zij kunnen verwachten van onze school.

Juniusstraat 8
2625 XZ Delft