placeholder
Unesco-school
Over deze foto

Erfgooiers College

Erfgooiers College

Erfgooiers College

Op het Erfgooiers College zoeken we verbinding. Verbinding met elkaar, maar ook met de wereld. We zien elkaar echt staan en hebben respect voor elkaar. We besteden ook veel aandacht aan jou als persoon: je mag zijn wie je bent en met elkaar werken we aan een geslaagde toekomst. In alle facetten van ons schoolleven zijn de thema’s van Unesco verweven.

Respect en begrip voor anderen, medemenselijkheid, intercultureel leren en duurzame ontwikkeling sluiten naadloos aan bij onze christelijke identiteit. Ze zijn medebepalend voor onze visie op en de inrichting van ons gepersonaliseerd onderwijs. Zo kun jij je ontwikkelen tot een mondige, sociaal vaardige en betrokken wereldburger die positief bijdraagt aan een leefbare samenleving.

 Het Unesco scholennetwerk is een inspirerend netwerk van scholen die allemaal burgerschapsvorming als zeer belangrijk zien. De scholen leren van en met elkaar hoe je aan burgerschap van leerlingen werkt. Jaarlijks doen leerlingen ook mee met de Unesco scholendag en met de debatmeerdaagse MUNESCO met Nederlandse en Vlaamse scholen.

Dankzij het Unesco profiel werken wij planmatig aan ons burgerschapsonderwijs. Er wordt gewerkt aan een spreiding en een opbouw van activiteiten over leerjaren en afdelingen. Leerlingen hebben jaarlijks meerdere activiteiten die bijdragen aan hun burgerschapsvorming. Deze vorming gebeurt in de vakken, in projectvorm, als losse activiteit of optioneel voor individuele deelname. Daarbij wordt ook steeds rekening gehouden met de verschillende domeinen van de Unesco maar bovendien ook met een balans tussen kennis, competenties en attitudes.

De ambities die wij als school hebben op het gebied van burgerschap resulteren nu en in de komende jaren in veel nieuwe initiatieven. De initiatieven zijn sterk divers: bijvoorbeeld verbetering schoolklimaat, duurzaamheid, nieuwe vorm van maatschappelijke stage, spreekvaardigheid, ontmoeting met andere culturen, reflectie op eigen identiteit en versterking participatie van de leerling. 

Graaf Wichman 175
1276 KD Huizen

Voortgezet Onderwijs (Mavo, Havo, VWO, Gymnasium)