Unesco-school
Over deze foto
Foto: CGU

Christelijk Gymnasium Utrecht

Christelijk Gymnasium Utrecht

Christelijk Gymnasium Utrecht

Het Christelijk Gymnasium Utrecht heeft ongeveer 980 leerlingen uit Utrecht en omgeving. Het CGU is een zelfstandig gymnasium.

Op een gymnasium leert  iedereen naast alle gewone vwo-vakken vanaf de brugklas ook Latijn. In de tweede klas komt daar Grieks bij. Vanaf de vierde klas kies je of je doorgaat met Latijn of met Grieks. Of met beide klassieke talen. Leerlingen die op onze school extra uitdaging willen, kunnen meedoen met onze extra programma’s.

Je kunt op het CGU zijn wie je bent. Wij vinden leren in een goede en veilige sfeer belangrijk. Iedereen op school werkt hieraan en zo vormen we samen een school waar we trots op zijn! Je kunt bij ons leren en werken in een fijne en inspirerende omgeving; er is ruimte genoeg om je talent te ontwikkelen. We doen er veel aan om leerlingen op allerlei manieren te laten leren, zowel in de les als buiten de les.

Het CGU is een UNESCO-school en dit betekent dat er bij ons extra aandacht is voor de thema’s vrede en mensenrecht, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid. Het doel van UNESCO is om begrip voor elkaars land en cultuur te bevorderen, en daarmee de wereldvrede. Wereldwijd zijn er 9700 UNESCO-scholen.

De UNESCO-thema’s zijn in alle leerjaren zichtbaar op het CGU. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn de democratische rechtsstaat, de trias politica, de grondwet, Europees burgerschap, de universele verklaring voor de rechten van de mens, radicalisering en milieu. Voor hun morele vorming debatteren leerlingen met elkaar, hierbij stimuleren wij graag een kritische houding in open dialoog. Aandacht voor de omgeving en respect voor diversiteit vinden we belangrijk. Dit zie je ook terug in onze activiteiten:
- hulp van ouderejaars aan eerstejaars leerlingen
- contact met basisscholen in de buurt
- inzet van de Gay Straight Alliance
- oecumenische ontmoetingen
- uitwisselingen met scholen in het buitenland

De UNESCO-werkgroep organiseert regelmatig leuke activiteiten, zoals de interculturele markt en de warmetruiendag