De Unesco-gang op het CCC
Unesco-school
Over deze foto
De Unesco-gang op het CCC/Foto Marieke Brugman

Carolus Clusius College

Carolus Clusius College

Carolus Clusius College

Op het CCC kun je terecht voor vmbo-tl, havo, atheneum, internationaal gymnasium Orfeo en voor tweetalig onderwijs op alle niveaus. Het CCC is een school die bruist van allerlei activiteiten. Je maakt kennis met andere culturen, volgt een Wereldvak of InterStudy en je kunt extra talen leren. 

Het Carolus Clusius College is een wereldschool. Als wereldschool bereiden we leerlingen voor op het leren, leven en werken in een internationale omgeving. Dat kan in het buitenland zijn, maar evengoed binnen een internationaal bedrijf in Nederland. We willen alle leerlingen wereldwijs maken, zodat ze goed voorbereid zijn op onze internationaal georiënteerde maatschappij en op een respectvolle manier kunnen omgaan met de wereld om hen heen.

Het CCC is een Unesco school. Daarmee maakt de school met de andere Unesco scholen over de hele wereld deel uit van een enorm netwerk. In dit netwerk staan vier thema's centraal: vrede en mensenrechten, burgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid. Het CCC koppelt onderwijsprojecten waar mogelijk aan speciale dagen of jaren van Unesco en de Verenigde Naties, zoals de wereldpoëziedag.

We werken ook samen met andere Unesco scholen aan Unesco projecten, zoals Earlscliffe in Engeland en college Ste. Marie in Frankrijk. 

Kamperweg 1
8019 AV Zwolle