Unesco-school
Over deze foto
Berlage Lyceum. Foto: Gerry Hurkmans fotostudio

Berlage Lyceum

Berlage Lyceum

Berlage Lyceum

Het Berlage Lyceum is een school voor tweetalig onderwijs: Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium. Het Berlage Lyceum biedt een omgeving waarin leerlingen met verschillende achtergronden harmonieus en op een respectvolle wijze leren, samenwerken en kennismaken met de wereld om hen heen. 

Het Berlage Lyceum is een Unesco school en dit betekent dat wij extra aandacht schenken aan de thema’s vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid. Bijna alle projecten hebben dan ook een verbintenis met Unesco.

Het Berlage Lyceum heeft sinds januari 2014 een leerlingenwerkgroep die zich inzet voor UNESCO activiteiten.
Contact leerlingenwerkgroep: unesco@berlagelyceum.eu

P.L. Takstraat 33
1073 KJ Amsterdam