Unesco-school
Over deze foto

Basisschool Cosmicus Den Haag

Basisschool Cosmicus Den Haag

Basisschool Cosmicus Den Haag

Basisschool Cosmicus is een samenwerkingsschool van Lucas Onderwijs en Cosmicus Onderwijs. De visie van de school is dat de Cosmicusleerlingen onderwezen worden tot ambitieuze wereldburgers.

Vanuit deze visie streeft de school ernaar een natuurlijk kennisbaken, een ontmoetingsschool te zijn, waar op een zorgvuldige wijze met de ander wordt omgesprongen en waar iedereen met respect en vertrouwen wordt behandeld. Wij streven naar om de vaardigheden van leerlingen te ontwikkelen om een wereldburger te kunnen worden. Een wereldburger is liefdevol, toegewijd, verdraagzaam, rationeel, diepzinnig, sensitief, enthousiast, gretig en zuiver van hart, ziel en geweten.

‘s Gravenzandelaan 262
2512 JT Den Haag