Unesco Chair in Open Educational Resources

Unesco Chair in Open Educational Resources

Als eerste Nederlandse hbo-onderwijsinstelling heeft Fontys een Unesco-leerstoel toegekend gekregen voor Open Educational Resources (OER). Leerstoelhouder is lector Robert Schuwer van Fontys Hogeschool ICT. 

Dr. ir. Robert Schuwer

Image

Open leermaterialen

OER zijn leermaterialen die vrij en open beschikbaar zijn op internet. Unesco ziet OER als een goede manier om de toegang tot onderwijs te vergroten en de kwaliteit van leermiddelen te verbeteren, waarmee het een belangrijke bijdrage levert aan het behalen van de vierde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties (SDG4): in 2030 moeten alle mensen onderwijs krijgen van goede kwaliteit. Dit onderwijs moet overal ter wereld op een gelijkwaardige manier toegankelijk zijn en iedereen moet mogelijkheden krijgen om een leven lang te leren..

Adoptie

Doel van de leerstoel is het doen van praktijkgericht onderzoek naar adoptie van open leermaterialen en andere vormen van open onderwijs door docenten. Schuwer: “Via het netwerk van Unesco OER Chairs wil ik de onderzoeksresultaten verspreiden en ook, via gezamenlijk onderzoek, meer inzicht krijgen in de invloed van de omgeving waarin de docent zich bevindt. Zo is de technische infrastructuur in veel landen een aanzienlijke hindernis voor toegang tot gedeelde leermaterialen, maar is anderzijds de nood aan dergelijke leermaterialen erg hoog.

Realisatie SDG4

“Hoe beïnvloedt dat adoptie? Uiteindelijk moeten de resultaten bijdragen aan realisatie van SDG4. In mijn overtuiging is goed onderwijs voor iedereen de sleutel om te komen tot een wereld waarin ieder individu zijn of haar capaciteiten kan ontwikkelen en zo bij kan dragen aan een betere wereld. Ik beschouw het als een eer via deze leerstoel daaraan te mogen meewerken.”

Lees ook een column van Robert Schuwer over de inclusiviteit van open onderwijsvormen.

Loading...