Aanvragen worden voorgelegd aan een wetenschappelijke jury. De jury bestaat uit een interdisciplinaire groep wetenschappers en telt zeven leden. Kijk hieronder voor de samenstelling van de jury in 2019.

1.5 De jury

Dr. ir. Melanie Peters, directeur Rathenau Instituut, lid Nederlandse Unesco Commissie, juryvoorzitter

Image

Dr. ir. Melanie Peters is sinds 1 februari 2015 directeur van het Rathenau Instituut. Zij heeft een brede achtergrond in wetenschap, bedrijfsleven en de publieke sector, gecombineerd met ruime ervaring met het (inter)nationaal politiek en maatschappelijk krachtenveld. Ze is levensmiddelentechnoloog en toxicoloog (Wageningen Universiteit) en gepromoveerd aan Imperial College, London.

Peters werkte als wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit van Texas in Austin en als wetenschappelijk onderzoeksleider bij het Shell Research and Technology Centre Amsterdam. Zij vervulde verschillende functies op het snijvlak van wetenschap, beleid, politiek en samenleving, bij het Ministerie van Landbouw, de Consumentenbond en als directeur van Studium Generale Universiteit Utrecht.

Zij vertegenwoordigde Nederland in internationale gremia en vertegenwoordigde Consumers International onder andere bij de VN, WTO en OESO. Peters is ook onafhankelijk lid van het nationaal contactpunt voor de OESO-richtlijnen op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2018 trad zij toe tot de Nederlandse Unesco Commissie. 

Prof. dr. Jan Willem Duyvendak, Hoogleraar Sociologie, Universiteit van Amsterdam, Rector NIAS

Image

Jan Willem Duyvendak is Distinguished Research Professor of Sociology at the University of Amsterdam, after he had been director of the Verwey-Jonker Research Institute for Social Issues (1999-2003) and Professor of Community Development at the Erasmus University Rotterdam. With regard to his background training, he received his master’s degrees in both sociology and philosophy at the University of Groningen. Moreover, he did his doctoral research, which dealt with new social movements, at the University of Amsterdam. His main fields of research currently are the transformation of the welfare state, belonging and ‘feeling at home’, and nativism.

His latest books include The Politics of Home. Nostalgia and Belonging in Western Europe and the United States (Palgrave Macmillan, 2011), Crafting Citizenship. Negotiating Tensions in Modern Society (Palgrave Macmillan, 2012, co-authored with Menno Hurenkamp and Evelien Tonkens), European States and Their Muslim Citizens. The Impact of Institutions on Perceptions and Boundaries (Cambridge University Press 2014, co-edited with John Bowen, Christophe Bertossi, Mona Lena Krook), New York and Amsterdam. Immigration and the New Urban Landscape (NYU Press 2014, co-edited with Nancy Foner, Jan Rath and Rogier van Reekum) and Players and Arenas. The Interactive Dynamics of Protest (Amsterdam University Press 2015, co-edited with James M. Jasper), The Culturalization of Citizenship. Belonging and Polarization in a Globalizing World (Macmillan 2016, co-edited with Peter Geschiere and Evelien Tonkens.)

In 2013-2014, Duyvendak was Distinguished Fellow at the Advanced Research Collaborative at the Graduate Center of the City University of New York. In Spring 2016 he was Research Fellow at the Paris Institute for Advanced Studies. Since July 2017 he is Executive Committee Chair at Council for European Studies. Since January 1st 2018 he is director of the Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences at the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (NIAS-KNAW).

Prof. dr. Arfan Ikram, hoogleraar Epidemiologie Erasmus MC, adjunct-hoogleraar Epidemiologie aan Harvard University

Image

Prof. Ikram is hoogleraar en afdelingshoofd Epidemiologie aan het Erasmus MC, Rotterdam. Tevens is hij adjunct-hoogleraar Epidemiologie aan de Harvard University in Boston, VS, en is hij lid van De Jonge Akademie van de KNAW.

Zijn onderzoek richt zich op het ontstaan, preklinische hersenschade en prognose van dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer. Met name is hij geïnteresseerd in hoe leefstijl, genetische factoren en multi-morbiditeit het beloop van deze ziekte beïnvloeden. Het uiteindelijke doel is een effectieve preventieve strategie te ontwikkelen tegen dementie. Voor zijn onderzoek maakt prof. Ikram gebruik van het ERGO-onderzoek, een grootschalig bevolkingsonderzoek in Rotterdam onder 15000 deelnemers van 45 jaar en ouder. Dit onderzoek loopt sinds 1990 en alle deelnemers worden elke 4 tot 6 jaar onderzocht.

Dr. Ikrams onderzoek was het allereerste wereldwijd dat liet zien dat het aantal nieuwe patiënten met dementie iets lijkt af te nemen in recente decennia. In vervolgonderzoek liet hij zien dat 1 op de 3 gevallen van dementie te voorkomen is door bekende leefstijl aanpassingen, zoals stoppen met roken, betere controle op bloeddruk, en gezond eten.

Naast zijn onderzoek naar dementie, richt prof. Ikram zich op de onderzoeksmethodologie, met name op de vraag aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden om causaliteit uit correlatie te concluderen.

Prof. Ikram heeft subsidies ontvangen van Erasmus MC, ZonMW, TTW, Nederlandse Hartstichting, Hersenstichting, MS Stichting, BBMRI, ERC, EU JPND, IMI, NIH, Alzheimer Association, Stichting ParkinsonFonds, Int Stichting Alzheimer Onderzoek, Alzheimer Nederland, Janssen Prevention Center.

Prof. dr. Angela Maas, Hoogleraar Cardiologie voor Vrouwen, Radboud Universiteit Nijmegen

Image

Na haar afstuderen als arts volgde Angela Maas (geb.1956) de opleiding cardiologie in het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, waar zij in 1988 haar registratie behaalde. Daarna werkte zij ruim 4 jaar in Arnhem en van medio 1992 tot mei 2012  in de Isala Klinieken in Zwolle. De afgelopen 25 jaar heeft zij zich verdiept in  man/vrouwverschillen bij hart- en vaatziekten. Zij volgde trainingen in onder andere Canada, de VS en Berlijn. In 2003 begon zij met cardiologische vrouwenspreekuren en in 2006 promoveerde zij op het onderwerp in het UMCU.

Sinds mei 2012 is zij hoogleraar cardiologie voor vrouwen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij kreeg in 2010 de Corrie Hermann prijs van de Nederlandse vereniging voor vrouwelijke artsen (VNVA) en de Libelle Award. In 2014 ontving zij de Hermesdorfprijs van de Radboud Universiteit. Zij behoort tot de 10 machtigste vrouwen in de Nederlandse gezondheidszorg (Opzij 2010-2015).

Haar belangstelling ligt vooral bij klachten en innoverende onderzoekstrajecten bij vrouwen op middelbare leeftijd. Daarbij zoekt zij de interactie met andere vakgebieden zoals de gynaecologie, de vasculaire interne, cardiac imaging, cardio-oncologie en eerstelijns geneeskunde. Binnen de leerstoel cardiologie voor vrouwen leidt zij een expertisecentrum voor Microvasculaire Coronary Disease (MCD). Naast haar werk is zij actief in diverse commissies, zoals binnen de VNVA, het bestuur van het landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren (LNVH) en de landelijke alliantie Gender & Gezondheid. Zij is lid van de raad van toezicht van de Saxenburghgroep in Coevorden/Hardenberg. Op EU niveau is zij een belangrijke speler in de implementatie van gendersensitieve zorg binnen de cardiovasculaire geneeskunde.

Prof. dr. dr. Patricia Y.W. Dankers, Hoogleraar Biomedische Materialen, Technische Universiteit Eindhoven

Image

Patricia Dankers is hoogleraar Biomedische Materialen in de Faculteit Biomedische Technologie en het Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen, aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Ze studeerde scheikunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en verdedigde haar eerste promotieonderzoek binnen de supramoleculaire chemie en biomaterialen aan de TU/e in 2006. Daarna werkte ze bij het bedrijf SupraPolix in Eindhoven, en het laboratorium voor Pathologie en Medische Biologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze verdedigde haar tweede proefschrift over nier regeneratie in de Medische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2013. In 2010 werkte ze bij het ‘Institute for BioNanotechnology in Medicine’ aan ‘Northwestern University’ in Chicago, Amerika. Daarna vervolgde ze haar universitair docentschap aan de TU/e, en werd in 2014 benoemd tot universitair hoofddocent en in 2017 benoemd tot hoogleraar.

De missie van haar onderzoeksgroep is het opleiden van studenten en het uitvoeren van onderzoek binnen het gebied van de biomaterialen, supramoleculaire chemie en regeneratieve geneeskunde. Haar onderzoeksfocus ligt op het ontwerpen, synthetiseren en toepassen van nieuwe functionele biomaterialen die geïnspireerd zijn op de natuur. Ze is een Veni en Vidi laureaat (2008, 2017) en heeft een ‘ERC starting grant’ en ‘ERC proof of concept grant’ (2012, 2017) ontvangen. Ze was lid van de eerste Jonge Gezondheidsraad (2011-2013), en is sinds 2015 lid en sinds 2016 bestuurslid van de Jonge Akademie, KNAW. Daarnaast vindt ze het erg belangrijk om het bredere publiek te informeren en enthousiasmeren over wetenschap en het doen van onderzoek.  

Prof. dr. Hubertus Irth, Hoogleraar Biomoleculaire Analyse en wetenschappelijk directeur van het Leiden Academic Centre for Drug Research, Universiteit Leiden.

Image

Hubertus Irth studied Environmental Technology at the Technical University of Berlin (Germany), receiving his diploma as Diplom-Ingenieur in 1984. In 1989 he obtained his PhD degree in Chemistry at the Vrije Universiteit Amsterdam. After a post-doc period at the Chemical Center of Lund University (Sweden), he became assistant professor at the LACDR in 1991. In 1997, he started Screentec (later Kiadis Pharma) as a spin-off company from Leiden University. In 2005 he returned full time to academia, after having served as CEO and CSO of Kiadis.

In 1999, he was appointed as full professor at Vrije Universiteit Amsterdam. He was involved in several industrial, EU and Top Institute Pharma projects in the area of analytical chemistry, toxicology and medicinal chemistry. From 2004-2006 and in 2009, he served as scientific director of the Department of Chemistry & Pharmaceutical Sciences.

In 2010, he became Dean of the Faculty of Sciences at Vrije Universiteit Amsterdam, later also of the Faculty of Earth & Life Sciences. During his deanship, he was serving in the board of several academic institutions and research institutes.

Since September 1, 2016, Hubertus Irth is scientific director of the Leiden Academic Center for Drug Research and a full professor in Biomolecular Analysis. His main research interest lies in the development of analytical screening technologies based on the integration of chemical analysis and biological screening. He contributed more than 150 research papers and several patents to this field, many in co-authorship with colleagues from a wide variety of disciplines.

Dr. G. Jegou, senior scientist, Research and Innovation, L’Oréal International.

Image
Gwenaelle Jegou

Gwenaelle Jegou holds a PhD in Chemistry from University Rennes 1 (France) in the field of organometallic catalysis and polymer science. During her professional career she held various international positions: she completed an International Graduate Course of Chemical Engineering at Kyoto University in Japan and was research associate at the University of Washington (Seattle, US) designing new polymers for applications in optoelectronic applications.

During the last 17 years, she has been an active researcher at L’Oréal in Paris in Research & Innovation, more specifically Chemistry and Materials science, where she is responsible for the design and synthesis of new materials and polymers for on-purposes personal care products in coordination with multinational teams (China, USA, Brazil and Japan). She is the author of several patent applications. Creativity and innovation are her driving forces to turning science into products.

Voormalig juryleden

Sinds 2012 hebben de volgende personen zitting gehad in de jury.

— Prof. dr. A.L. Bredenoord, Hoogleraar Ethics of Biomedical Innovation, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal namens D66

— Prof. dr. Rietje van Dam-Mieras, em. hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Innovatie van het Onderwijs, Universiteit Leiden; oud-lid Nederlandse Unesco Commissie, oud-voorzitter van de jury.

— Ana Lee MSc., Senior Scientific and Regulatory Affairs Specialist, L’Oréal Benelux.

— Prof. dr. ir. Wim van Saarloos, president KNAW en hoogleraar Theoretical Physics, Universiteit Leiden.

— Prof. dr. Marie José Goumans, hoogleraar Moleculaire Cardiovasculaire Celbiologie, Universiteit Leiden.

— Prof. dr. Paul Emmelkamp, em. hoogleraar Klinische Psychologie, Universiteit van Amsterdam en oud-Rector NIAS.

— Prof. dr. dr. h. c. mult. Douwe Breimer, em. hoogleraar Farmacologie, Universiteit Leiden, oud-rector magnificus Universiteit Leiden.

— Prof. dr. Theo Mulder, oud-rector NIAS.

— Prof. dr. Aafke Hulk, hoogleraar Franse Taalwetenschappen, Universiteit van Amsterdam, oud-rector NIAS.

— Prof. dr. Ellen van Donk, directeur Aquatische Ecologie, NIOO-KNAW; hoogleraar Aquatische Ecologie, Universiteit Utrecht.

— Prof. dr. Josee van Eijndhoven, oud-lid Nederlandse Unesco Commissie, oud-juryvoorzitter.

— Inge Oudenaarde MSc., Scientific and Regulatory Affairs Director, L’Oréal Benelux.

Loading...