In 2017 wonnen Sonja Swanson en Hanneke Wigman een l'Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-beurs.

2017: Swanson & Wigman

Sonja Swanson

Image

Sonja Swanson (1984) is assistant professor op de afdeling Epidemiologie aan het Erasmus MC. Ze is daarnaast verbonden aan de afdeling Epidemiologie aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Zij doet op dit moment onderzoek naar epidemiologische en statistische methoden om causale effecten te beoordelen. Sonja’s doel is om het transparante gebruik en de rapportage te verbeteren en daarnaast de methoden zelf te verbeteren.

Gezondheidsinterventies

Op dit moment is er met name veel onderzoek op basis van onze genen om de effecten van gezondheidsinterventies te bestuderen. Deze Mendeliaanse randomisatiemethode is toegepast op verschillende interessante en belangrijke volksgezondheidskwesties, waaronder de vraag of gematigde alcoholconsumptie de cardiovasculaire gezondheid beïnvloedt, of obesitas het risico op depressie beïnvloedt en of bepaalde vitaminetekorten tijdens de zwangerschap het welzijn van het kind op lange termijn beïnvloeden.

Gerandomiseerd onderzoek

Idealiter zouden onze medische beslissingen gebaseerd zijn op goed uitgevoerde gerandomiseerde onderzoeken, maar helaas zijn dit soort onderzoeken niet altijd haalbaar, ethisch verantwoord of tijdig. Wanneer gerandomiseerde onderzoeken geen optie zijn, zijn observationele onderzoeken die zorgvuldig worden geanalyseerd met geschikte causale gevolgtrekkingsmethoden een alternatief voor het onderbouwen van persoonlijke, klinische en maatschappelijke beslissingen. Uiteindelijk gaat het methodologisch onderzoek van Sonja Swanson over hoe dit zo verstandig mogelijk kan worden gedaan met de beschikbare gegevens en statistische hulpmiddelen, zodat die beslissingen het beste onderbouwd kunnen worden.

Epidemiologie

Sonja haalde haar PhD in Epidemiologie aan de Harvard T. H. Chan School of Public Health. Daarvoor studeerde ze wiskunde en psychologie aan de University of Chicago en biostatistiek aan de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. In 2015 verhuisde Sonja naar Rotterdam om als universitair docent bij de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC te gaan werken.

Wis- en natuurkunde

Al op jonge leeftijd genoot Sonja van de lessen wiskunde en natuurkunde. Ze zag zichzelf echter niet als wetenschapper, maar wilde liever een carrière waarmee ze mensen kon helpen. Pas na haar studie realiseerde ze zich dat het een het ander natuurlijk niet hoeft uit te sluiten: met een carrière in volksgezondsheidsonderzoek heeft Sonja haar interesse en vaardigheden in wiskunde kunnen verenigen met de wens een verschil te maken in de wereld.

Tijd bij het NIAS

Sonja zal de tijd aan het NIAS gebruiken om te werken aan het schrijven van een studieboek en het ontwikkelen van onderwijsmateriaal over Mendeliaanse randomisatiemethoden. Ook wil zij een workshop over causale gevolgtrekkingen organiseren met experts met een achtergrond in epidemiologie, informatica, statistiek en economie. Sonja ziet het als een mooie kans betrokken te zijn bij het NIAS, omringd door wetenschappers uit andere disciplines, en kijkt er naar uit geïnspireerd en gestimuleerd te worden door de samenwerking met een diverse groep intellectuelen.

Hanneke Wigman

Image

Hanneke Wigman (1983) is onderzoeker bij het UMC Groningen en GGZ Friesland. Zij richt zich in haar onderzoek op psychische klachten bij jonge mensen, met name op het gebied van psychose. Waarom gaan psychische klachten bij de één vanzelf weer over en bij de ander niet? Welke factoren spelen een rol bij het verergeren of verdwijnen van psychische klachten?

Op dit soort vragen probeert Hanneke antwoord te vinden. Hierdoor hoopt zij ervoor te zorgen dat mensen bij psychische problemen tijdig de juiste hulp aangeboden krijgen.

Psychische klachten

Iedereen heeft wel eens in meer of mindere mate last van psychische klachten. Zo is de een wel eens somber en de ander nerveus. Bij veel mensen nemen de klachten na verloop van tijd vanzelf weer af. Maar bij sommige mensen gaan ze niet weg of worden ze juist erger. Met het onderzoek dat Hanneke Wigman doet, wil zij beter begrijpen hoe en waarom psychische klachten bij de een vanzelf weer over gaan en bij de ander niet. Dit doet zij door in kaart te brengen hoe de ene klacht tot de andere leidt, welke factoren een rol spelen bij het in stand houden of verdwijnen van de klachten, en hoe mensen verschillen in dit soort patronen. Met deze kennis hoopt Hanneke beter te kunnen voorspellen wie ernstige klachten gaat ontwikkelen, zodat in een vroeg stadium de juiste hulp geboden wordt aan de juiste personen.

Cum laude

Na haar studie neuro- en revalidatiepsychologie studeerde Hanneke in 2006 cum laude af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2011 behaalde zij cum laude haar proefschrift aan de Universiteit Utrecht, waarin ze milde psychotische ervaringen bij jongeren onderzocht. Tijdens en na haar promotieonderzoek werkte ze samen met experts op het gebied van (vroege) psychose in Nederland, Australië en Ierland. Eerder ontving Hanneke voor haar onderzoek een Kootstra Talent Fellowship en een Veni beurs.

Psychose

Haar interesse in de menselijke geest was de aanleiding om psychologie te gaan studeren. Tijdens haar studie leerde Hanneke veel over psychopathologie en vooral het fenomeen psychose intrigeerde haar. Tijdens haar promotietraject heeft zij veel onderzoek gedaan naar milde psychotische ervaringen bij jonge mensen. Sindsdien is ze zich steeds meer gaan verdiepen in de vraag hoe psychose zich ontwikkelt, hoe vroege symptomen van psychose samenhangen met andere symptomen, zoals bijvoorbeeld depressie, en met beschermende factoren of risicofactoren, en individuele verschillen in dit soort patronen. Met de antwoorden op dit soort vragen hoopt Hanneke bij te kunnen dragen aan onze kennis van psychische klachten en hoe ze ontstaan. Ook hoopt zij het begrip voor psychische problemen te vergroten in de maatschappij. Uiteindelijk wil Hanneke vooral ook deze kennis vertalen naar de zorg: als we beter weten wie meer risico heeft op welke klachten, kunnen we hopelijk eerder zorg bieden die is toegespitst op wat iemand nodig heeft.

Tijd bij het NIAS

De maanden bij het NIAS wil Hanneke gebruiken om zich verder te verdiepen in methodes om te onderzoeken hoe psychische klachten zich op individueel niveau ontwikkelen en hoe we deze informatie het beste kunnen gebruiken om verder beloop te voorspellen. Ook wil zij graag een voorstel schrijven voor een grote subsidieaanvraag waarmee ze haar onderzoekslijn verder kan uitwerken en een internationale workshop kan organiseren.

Lees een blog die Hanneke schreef over haar tijd bij het NIAS.