In 2012 won Judith Rietjens als eerste een Nederlandse  l'Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-beurs. 

2012: Rietjens

Judith Rietjens

Image

Judith Rietjens werkt als universitair docent bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC Rotterdam in Nederland, en bij de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Universiteit van Gent & Vrije Universiteit Brussel.

Lees een Engelstalig testimonial van Judiths verblijf aan het NIAS.

Verlichting van het lijden

Haar onderzoeksproject gaat over het verlichten van het lijden aan het levenseinde: een verklaring voor verschillen in het gebruik van palliatieve sedatie tussen landen. Judith Rietjens heeft voor haar onderzoek al diverse prestigieuze beurzen gewonnen. 

Palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn door het toedienen van sederende medicatie. Het is bekend dat er verschillen zijn in de toepassing van palliatieve sedatie tussen landen. Tijdens haar NIAS-fellowship wil Judith Rietjens een raamwerk opzetten dat deze verschillen verklaart. Dat doet ze door proefondervindelijke gegevens te vergelijken uit onderzoeken die in Nederland, België, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn gedaan en deze resultaten te relateren aan verschillende theorieën.

Bevindingen

De bevindingen worden uiteindelijk tijdens een workshop met internationale deskundigen besproken, waarna het raamwerk wordt voltooid. Over de resultaten zullen een of meer wetenschappelijk artikelen worden geschreven. Ook worden de bevindingen aangeboden aan andere relevante partijen, zoals de EAPC (de Europese associatie voor palliatieve zorg) die de Europese richtlijn voor palliatieve sedatie heeft opgesteld. De uitkomsten van het onderzoek kunnen uiteindelijk richting geven aan beleid voor cultureel gevoelige zorg rondom het levenseinde.