Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, opent de achtste ronde van het Nederlandse L’Oréal Unesco beurzenprogramma ‘For Women in Science’. Vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de life sciences in de fase van drie tot tien jaar na hun promotie kunnen tot en met 17 mei 2019 een aanvraag indienen. Er zijn twee beurzen van 25.000 Euro beschikbaar.

Wat is het Nederlandse L’Oréal-Unesco For Women in Science Beurzenprogramma?

De Nederlandse L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-beurzen zijn bedoeld om vrouwelijke wetenschappers, werkzaam op het gebied van de life sciences, in de periode van drie tot tien jaar na hun promotie (niveau Veni/Vidi) te helpen bij hun wetenschappelijke loopbaan en op deze manier bij te dragen aan de toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland.

Er zijn jaarlijks twee beurzen beschikbaar, elk met een omvang van €25.000. De beurs betreft een verblijf van een semester aan NIAS-KNAW.

Wie komt in aanmerking?

De aanvraag is bedoeld voor vrouwelijke wetenschappers die drie tot tien jaar geleden zijn gepromoveerd (niveau Veni/Vidi, zwangerschapsverloven en perioden van deeltijdwerk wegens gezinsomstandigheden mogen in mindering worden gebracht).

Kandidaten dienen een voorstel in op het gebied van Life Sciences; hieronder wordt verstaan: voorstellen waarin de nadruk ligt op natuurwetenschappelijke en engineering kennis die bijdraagt aan het begrijpen van de processen die ten grondslag liggen aan het (voort)bestaan van levende organismen. Dit betreft ook op interventie gerichte studies bij de zieke en gezonde mens. Dit impliceert een brede geïntegreerde benadering waarvan ook gamma-aspecten onderdeel zijn, maar waarin zeker recht gedaan wordt aan de natuurwetenschappelijke basis.

Omdat het programma de carrièreperspectieven van vrouwelijke onderzoekers wil verbeteren en het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland wil vergroten, komen alleen aanvragers met een vaste of tijdelijke aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een in Nederland gevestigd onderzoeksinstituut in aanmerking.

In 2019 kan de aanvraag tussen 8 maart en 17 mei worden ingediend. De beurzen die in 2019 worden toegekend gaan van start begin september 2020 of begin februari 2021 (academisch jaar 2020/2021).

Het indienen van de aanvraag in 2019

De aanvraagronde 2019 is gesloten.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met Marieke Brugman (Nederlandse Unesco Commissie): mbrugman@unesco.nl.