Het internationale L’Oréal Unesco ‘For Women in Science’-programma is opgebouwd uit drie onderdelen: het nationale/regionale beurzenprogramma, het International Rising Talents Programme en de Awards. Alle worden jaarlijks toegekend.

1.1 Het L’Oréal Unesco ‘For Women in Science’-programma

Het Nederlandse beurzenprogramma

In 2012 introduceerden de Nederlandse Unesco Commissie en L’Oréal Nederland het nationale ‘For Women in Science’-beurzenprogramma in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Jaarlijks worden twee beurzen ter waarde van €25.000 toegekend aan vrouwelijke wetenschappers, die onderzoek verrichten in de life sciences in brede zin, en die minimaal drie jaar en maximaal tien jaar geleden zijn gepromoveerd. De beurzen zijn bedoeld voor een verblijf aan het NIAS in Amsterdam waar wetenschappelijke verdieping en het schrijven van wetenschappelijke publicaties of subsidieaanvragen centraal staan. Het ‘For Women in Science’-programma beoogt op deze manier de wetenschappelijke loopbaan van vrouwen te bevorderen en daarmee op termijn bij te dragen aan de toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland.

International Rising Talents Programme

Dit internationale programma, gelanceerd in 2014, is bedoeld om jaarlijks de beste For Women In Science fellows wereldwijd te erkennen. De International Rising Talent Fellows worden geselecteerd uit de laureaten van de nationale en regionale beurzenprogramma’s en ontvangen een onderzoeksbeurs van €15.000. Elk jaar worden vijftien fellows onderscheiden, drie per continent.

For Women In Science Awards

Jaarlijkse worden vijf ‘For Women In Science’-Awards toegekend aan vrouwelijke wetenschappers die leidend zijn in hun vakgebied en excellent wetenschappelijk onderzoek verrichten. Elke laureaat krijgt als onderdeel van de prijs een bedrag van US $100.000. Drie van hen ontvingen inmiddels ook een Nobelprijs.

Het programma is zo opgezet dat de prijzen en beurzen in geografisch opzicht wereldwijd evenredig zijn verdeeld en houdt zo rekening met het feit dat vrouwen onder sterk variërende omstandigheden hun wetenschappelijk werk uitvoeren.

Loading...