NIAS - partners

L'Oréal Nederland

Image

L’Oréal Nederland B.V. maakt onderdeel uit van de Groep L’Oréal, ’s werelds grootste cosmeticaconcern. De Groep bestaat al meer dan 100 jaar en sinds de jaren ’50 bestaat de Nederlandse vestiging. De doelstelling van L’Oréal is om kwalitatieve, effectieve en veilige schoonheidsproducten te creëren voor iedereen en daarmee tegemoet te komen aan de behoeftes van mannen en vrouwen over de hele wereld. De Groep heeft 23 internationale merken en verkoopt in meer dan 130 landen. Eén van de filantropische doelstellingen van de Groep is het promoten van wetenschappelijk onderzoek. Het internationale ‘For Women in Science’-programma bestaat al sinds 1998 en heeft al vele vrouwelijke wetenschappers beloond voor hun uitzonderlijke onderzoek.

Check de website voor meer informatie

Unesco en de Nederlandse Unesco Commissie

Image

Unesco, de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization gebruikt de werkterreinen onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie om de doelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren, namelijk om vrede en veiligheid in de wereld te bevorderen. De Nederlandse Unesco Commissie is de schakel tussen de VN-organisatie Unesco en Nederlandse deskundigen en instellingen, die op de terreinen onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie actief zijn. Zij adviseert de Nederlandse overheid over deze Unesco-onderwerpen en bevordert de bekendheid van de organisatie en Unesco-activiteiten in Nederland. 

Check de website voor meer informatie.

Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

Image

De Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) zet zich sinds 2001 in voor de bevordering van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap en van vrouwelijke hoogleraren in commissies en adviesorganen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Door het organiseren van activiteiten gericht op capaciteitsversterking van vrouwelijke wetenschappers en door het beïnvloeden van universitair beleid probeert het LNVH dit doel te bereiken.

Check de website voor meer informatie.

Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW)

Image

Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) selecteert jaarlijks ongeveer vijftig onderzoekers uit binnen- en buitenland voor een residentieel fellowship. NIAS biedt ruimte voor reflectie en interactie en stimuleert daarmee door nieuwsgierigheid gedreven wetenschapsbeoefening. NIAS wil wetenschappelijke disciplines verbinden, samenwerking aanmoedigen, nieuwe onderzoeksrichtingen faciliteren en de banden tussen kunst en wetenschap aanhalen. NIAS is in 1970 opgericht en is sinds 1988 een Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Als een onafhankelijk Institute for Advanced Study is NIAS lid van twee internationale netwerken (NetIAS en SIAS), waaronder met zusterinstituten in Berlijn, Uppsala, Princeton en Harvard.

Check de website voor meer informatie.

Loading...