Op 7 januari is de negende ronde van het Nederlandse L’Oréal-Unesco beurzenprogramma ‘For Women in Science’ geopend voor aanvragen. Vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de life sciences in de fase van drie tot tien jaar na hun promotie kunnen tot en met 15 februari 2021 een aanvraag indienen. Er zijn twee beurzen van 25.000 euro beschikbaar.

Call for Applications ‘For Women in Science’-beurzen 2021-2022 (NL/EN)

De Covid-19 pandemie heeft de onschatbare waarde van wetenschap voor onze maatschappij en voor een duurzame toekomst blootgelegd. Wetenschappelijk onderzoek wordt gezien als de sleutel tot het vinden van een passende aanpak in de bestrijding van het virus. “Voor deze mondiale uitdagingen hebben we de wetenschap meer dan ooit nodig” aldus Audrey Azoulay, Directeur-General van Unesco.

De Nederlandse ‘For Women in Science’-beurzen zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) in Amsterdam voor de duur van een semester. Vrijgesteld van reguliere werkzaamheden zoals onderwijs, administratieve en klinische taken, kunnen onderzoekers zich hier volledig richten op wetenschappelijke verdieping, bijvoorbeeld op het schrijven van wetenschappelijke publicaties of subsidieaanvragen. Ter ondersteuning wordt een inspirerende werkplek geboden in een interdisciplinaire en internationale omgeving. Indien nodig kan ook voor huisvesting worden gezorgd.

Het L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-Programma

Het internationale ‘For Women in Science’-programma is een samenwerking tussen L’Oréal en Unesco onder het motto ‘The world needs science, science needs women’. Het wereldwijde programma kent beurzen toe en geeft prijzen uit aan uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van natural en life sciences. Sinds 1998 hebben meer dan 3400 vrouwen, afkomstig uit 116 landen, een beurs of onderscheiding gekregen. Vijf van hen zijn inmiddels Nobelprijswinnaar, waaronder de twee Nobelprijswinnaars voor de scheikunde van 2020, Emmanuelle Charpentier en Jennifer Doudna.  

In Nederland organiseren de Nederlandse Unesco Commissie en L’Oréal Nederland het Nederlandse beurzenprogramma in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Volgens de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2020 van het LNVH is momenteel slechts 24,2% van de hoogleraren in Nederland vrouw. Met dit percentage bungelt Nederland onderaan in Europa. Het For Women in Science-programma beoogt de wetenschappelijke loopbaan van vrouwen een impuls te geven en daarmee bij te dragen aan een toename van het aantal vrouwelijke topwetenschappers.  

Beursaanvraag

Meer informatie kunt u ook opvragen bij dr. Marike Bontenbal, Nederlandse Unesco Commissie, mbontenbal@unesco.nl

De sluitingsdatum is 15 februari 2021.

Call for Applications Dutch L’Oréal-Unesco For Women in Science fellowships 2021 

The 9th Call for Applications of the Netherlands L’Oréal Unesco For Women in Science fellowships 2021 opens on January 7, 2021. The fellowship allows excellent female scientists to boost their career. Two fellowships of 25.000 euros are available to women active in the field of life sciences, who have between 3 and 10 years post-PhD academic experience.

The Covid-19 pandemic has demonstrated that science is of tremendous value to our society and imperative for a sustainable future. The world is looking towards scientific research as key to finding suitable solutions towards the fight against the virus. “In the face of global challenges, we need collective intelligence” said Audrey Azoulay, Director-General of Unesco. 

Excellent female scientists programme

The prestigious international ‘For Women in Science’ programme is a collaboration between Unesco and L’Oréal with the tagline: ‘The world needs science, science needs women’. The programme awards fellowships and prizes to exceptional female scientists. Since 1998, more than 3400 women from over 116 countries have received a fellowship or award. Five of them have been awarded the Nobel Prize, including the chemistry Nobel prize winners of 2020, Emmanuelle Charpentier and Jennifer Doudna.

Since 2012, the Netherlands Commission for Unesco and L’Oréal Netherlands have managed the Dutch fellowship programme in cooperation with the Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) and the Dutch Network of Women Professors (LNVH). Laureates are awarded a residential fellowship for a semester at NIAS-KNAW in Amsterdam, and are provided a place to think, study and write, while being released from regular responsibilities such as teaching, administrative or clinical tasks. NIAS-KNAW offers an inspiring workplace in an interdisciplinary and international environment. If needed, accommodation can be provided.

The world needs science, science needs women

According to the Dutch Network of Women Professors (LNVH) Women Professors Monitor 2020, only 24.2% of Dutch professors are women. This puts the Netherlands at the bottom of the ranking compared to other European countries. The For Women in Science programme aims to boost scientific careers of women and as such, aims to contribute to an increase of top level women scientists.

How to apply

For more information you can also contact dr. Marike Bontenbal, Netherlands Commission for Unesco, mbontenbal@unesco.nl.

Closing date is February 15, 2021.

Loading...