Unesco-scholen place holder
Oriëntatieschool
Over deze foto

Warinschool

Warinschool

Warinschool

Onze school staat tegenover het kasteel Nederhorst, en draagt de naam van de vroegere bewoners van het kasteel, de freules Warin. Toen onze school in 1882 begon met ruim 60 leerlingen en één onderwijzer, was er natuurlijk nog geen subsidie. De dames Warin namen de kosten voor hun rekening. In 1985 werd de wet op het basisonderwijs een feit en jaren later hebben we ons aangesloten bij Stichting Proceon. 

De Warinschool school staat voor traditioneel, modern onderwijs. 
Traditioneel zijn we als het gaat om onze waarden die we hoog in het vaandel hebben staan. Maar ook als het gaat om het aanleren van de basisvaardigheden en het automatiseren van belangrijke bewerkingen. 

Modern als het gaat om de manier van uitleggen, het verwerken op een tablet van de oefenstof vanaf groep 4 Snappet, thematisch werken IPC, ouderbetrokkenheid. 

Warinschool

meer...