placeholder
Oriëntatieschool
Over deze foto

Tromp Meesters

Tromp Meesters

Tromp Meesters

De RSG Tromp Meesters is een school die vanuit de bedoeling en de leidende principes veel aandacht besteedt aan burgerschap en Internationalisering. In alle afdelingen werken we zichtbaar aan (nationaal en internationaal) burgerschap en dragen dit actief uit. De school heeft een breed aanbod aan burgerschapsactiviteiten en vormt een oefenplaats waarin leerlingen hun maatschappelijk en sociale competenties kunnen ontwikkelen. De school profileert zich door de nadruk te leggen op internationalisering.

Het UNESCO-profiel geeft de school het gewenste internationale karakter en brengt samenhang in de verschillende curricula. Het UNESCO-programma past naadloos binnen onze missie en de daarbij behorende pijlers van ons onderwijs. Dit geven we handen en voeten aan de hand van de vier thema’s van UNESCO: vrede en mensenrechten, burgerschap, intercultureel leren en duurzame ontwikkeling. UNESCO is de leidraad voor ons burgerschaps- en internationaliseringsonderwijs.