placeholder
Oriëntatieschool
Over deze foto

Stedelijk College Eindhoven

Stedelijk College Eindhoven

Stedelijk College Eindhoven

Wij werken dagelijks aan het creëren van een schoolklimaat, zowel binnen als buiten onze schoolmuren, waarin leerlingen en onze medewerkers vanuit hun verschillende achtergronden in harmonie met elkaar kunnen samenwerken en samenleven.

Streven is om alle partijen op een respectvolle manier te laten kennismaken met de wereld om hen heen. 
Wij willen onze doelgroep leerlingen stimuleren een positieve bijdrage te leveren aan een veilige, verdraagzame en schone wereld.

De UNESCO-thema’s komen in al onze leerjaren (leerjaar 1 t/m 4 van ons VMBO en de aanvangs-, tussen- en uitstroomfase van ons EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) onderwijs) aan bod. Binnen alle leerwegen, op ieder willekeurig niveau. Dit gebeurt zowel in losse vakken of leergebieden maar ook in onze project- en themaweken. Verder is er in buitenschoolse activiteiten extra aandacht voor deze thema’s.

Een leerling die op een UNESCO school heeft gezeten is in onze ogen een leerling die toegerust is, om samen met anderen, maatschappelijke veranderingen te realiseren. Hij is in staat goed doordacht en weloverwogen gebruik te maken van nieuwe technologie en media, waarbij hij een onderscheid kan maken tussen fictie en feiten en hierop zijn keuzes kan beargumenteren.

Het is een leerling die gevormd is tot: koploper, eigenzinnige friskijker, dwarsdenker, kantelaar en een leerling die in staat is om ongewoon en op zijn eigen voorwaarden met kartrekkers mee te doen.

Het is een sociale ondernemer; een doenende denker en een denkende doener, die ‘samenredzaam’ is.
Een leerling die zijn eigen kracht maximaal laat groeien om succesvol in een globaliserende samenleving te functioneren.
Het is een leerling die een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de vorming competente en verantwoordelijke wereldburgers.