placeholder
Unesco-school
Over deze foto

Isendoorn College

Isendoorn College

Isendoorn College

Oriëntatieschool 2018-2019

Het Isendoorn College is een school met ongeveer 1800 leerlingen. Het Isendoorn College heeft een katholieke identiteit. Die geeft ons de opdracht mee op pedagogisch, levensbeschouwelijk en maatschappelijk gebied. Die opdracht wordt zichtbaar in de wijze waarop wij jonge mensen begeleiden en in de keuze van onze onderwijsinhoud.

Wij willen een school zijn, waar leerlingen zich geborgen voelen. Op allerlei manieren proberen wij de leerlingen bij te brengen dat zij zuinig moeten zijn op de wereld om hen heen, willen zij en anderen zich geborgen blijven voelen. Onderling respect, solidariteit en verantwoordelijkheid maken die wereld leefbaar voor iedereen.

 

Lage Weide 1
7231 NN  Warnsveld