Comenius College

Comenius College

De vestiging Nieuwerkerk a/d IJssel is op zoek naar een inhoudelijke en onderwijskundige "paraplu" die boven onze vestiging gehouden kan worden. Een duidelijk profiel van al onze initiatieven en vakoverstijgende projecten is zeer gewenst voor ons. Wij zijn voornemens om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.

Daarvoor ondernemen wij nu al de volgende activiteiten: de projectweken (duurzaamheid en wereldburgerschap), het versterkt Engels aanbod (Anglia en Cambridge), de realisatie van het lokaal voor de toekomst, plaatsing van zonnepanelen op het dak, actie voor de leprastichting, buitenlandreis en een gezonde schoolkantine Het streven naar een duurzame samenleving zit verweven in ons onderwijs.
Daarnaast is ons doel om ons schoolgebouw klimaatneutraal te maken.

Rentmeesterschap is een veel omvattend woord en dit woord staat bij ons dan ook centraal als wij het hebben over een Unesco-school zijn. We willen een school zijn die niet alleen oog heeft voor de mens, maar ook de omgeving waarin we leven en wat onze rol daarin is. Wij geloven daarbij erg in een voorbeeldrol. Daarom hebben we ervoor gekozen een gezonde kantine aan te bieden en wordt ons afval gescheiden verzameld. Daarnaast hebben we met behulp van subsidies op alle gebouwen zonnepanelen geïnstalleerd. 

Loading...