Gebouw College de Heemlanden
Oriëntatieschool
Over deze foto

College de Heemlanden

College de Heemlanden

College de Heemlanden

College de Heemlanden is een bijzondere school. Iedere dag weten ruim 1500 leerlingen onze school te vinden. In ons onderwijs staan de kernwaarden ambitie en betrokkenheid centraal. Ouders en verzorgers zien we als partners. Samen zorgen we ervoor dat onze leerlingen goede prestaties leveren.

Op onze school komen alle leerlingen in aanraking met een grote diversiteit aan levensvisies, individuele visies, gemeenschappelijke visies, religieuze en niet religieuze visie, dichtbij en ver weg. Als school willen wij onze leerlingen helpen in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. We leren ze om nieuwsgierig te zijn, hun oordelen soms tijdelijk op te schorten en een eigen levensvisie te ontwikkelen.

Ons baken daarbij is ‘een goed mens’. In de verschillende godsdiensten en ook in niet-godsdienstige levensbeschouwingen zijn er regels, aanbevelingen of ‘goede werken’ geformuleerd. Een goed mens is zichtbaar in de dagelijkse omgang in de school: met iemand contact zoeken, iemand hulp bieden, goede raad geven, elkaar vergeven. Onderlinge verbondenheid is binnen onze school van het grootse belang!

Kortom, als leergemeenschap willen we werk maken van ‘een goed mens zijn’ en ‘een goed leven’. Dit uitgangspunt op College de Heemlanden is zichtbaar en merkbaar voor onze leerlingen en voor iedereen die zich verbonden voelt met onze school.