Persvrijheid en corona: het vrije woord is besmet

Persvrijheid en corona: het vrije woord is besmet

Terwijl heel de wereld in de ban is van het coronavirus en het dodental in de tienduizenden loopt, brengt het virus andere verontrustende ontwikkelingen naar voren. Waar wetenschappers druk bezig zijn met het vinden van een vaccin of medicijn wordt het journalisten wereldwijd steeds lastiger gemaakt om te rapporteren over het virus.

Onder meer China, een land dat ondertussen meerdere keren gelogen heeft over het aantal besmettingen en de ernst van de situatie, heeft journalisten bedreigd en laten verdwijnen die rapporteerden over de pandemie. Deze aanval op de persvrijheid vindt niet alleen plaats in het land waar de ziekte vandaan komt. Overal in de wereld en zelfs in Europa gebruiken overheden het coronavirus om de persvrijheid in te perken. Eén van de redenen dat het virus zich zo snel heeft weten te verspreiden is het gebrek aan persvrijheid.

Censuur en controles

Onder meer Reporters without Borders veronderstelt dat zonder alle censuur en controles op de persvrijheid in China misschien wel duizenden levens waren gespaard. Dit concluderen ze aan de hand van een analyse die zegt dat als China minimaal twee weken van te voren had ingegrepen dit tot wel 86% van de slachtoffers had voorkomen. Zonder restricties zou er in oktober vorig jaar al nieuws naar buiten gekomen zijn over een opkomende pandemie. Die tijd is waardevol omdat de rest van de wereld had kunnen helpen of maatregelen had kunnen nemen. Onder andere door de inzet van dappere bloggers en journalisten werd het voor de Chinese overheid onmogelijk om het virus te verzwijgen. Eén van de helden die cruciale informatie naar buiten bracht was dokter Li Wenliang. Hem werd aanvankelijk het zwijgen opgelegd en op 7 februari maakte de Chinese overheid bekend dat dokter Wenliang zou zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus, zijn dood leidt tot veel wantrouwen en rouw in China.

‘Door de inzet van dappere bloggers en journalisten werd het voor de Chinese overheid onmogelijk om het virus te verzwijgen.’

Europa

Ook in Europa wordt de pandemie misbruikt om de vrije pers in te dammen. Het Hongaarse parlement stemde recent in met een wetsvoorstel dat de premier onbeperkte macht geeft en de persvrijheid inperkt. Deze wet geeft premier Viktor Orbán de macht om nieuws dat onwaarheden of “vervormde” waarheden verspreidt te bestraffen met een celstraf tot vijf jaar. Premier Orbán heeft een geschiedenis met het aanvallen van de persvrijheid. In het verleden werd het verspreiden van als onjuist bestempelde informatie al strafbaar gesteld en werden specifieke journalisten niet te woord gestaan en uitgeverijen werden het zwijgen opgelegd. Deze aanval op de persvrijheid wekt veel angst bij Hongaarse journalisten.

EU

De aanval op persvrijheid is een kans voor de Europese Unie om zich nuttig te maken. Om persvrijheid te waarborgen en te blijven staan voor dit vrijheidsideaal moet een netwerk worden opgericht dat contact houdt met lokale journalisten in gebieden die niet de vrijheid hebben om zelf te rapporteren. Uiteindelijk is het vrije woord niet te onderdrukken zolang wij een lichtje aanhouden.

Loading...