Meer hulp voor onze ondernemers

Meer hulp voor onze ondernemers

Nu ik de hele dag thuis zit, hou ik elke dag bij hoeveel mensen er overlijden door het coronavirus. Ik ben vast niet de enige. We zijn er allemaal over eens dat dit een verschrikkelijk cijfer is: het is akelig om te bedenken hoeveel mensen in het ziekenhuis liggen, hoeveel mensen hun opa en oma niet meer kunnen zien en hoeveel mensen een dierbare hebben verloren. Het virus raakt de samenleving op heel veel verschillende manieren.

Een heel belangrijk cijfer wordt echter niet dagelijks gepubliceerd: hoeveel bedrijven er overlijden. Als over een paar weken deze cijfers bekend worden, zullen deze schokkend zijn.

Buffer

Volgens Rtl Z heeft slechts 50% van de zzp’ers een financiële buffer, en van die 50% heeft slechts 36% genoeg om 6 maanden te overleven. 620.000 bedrijven zitten in de gevarenzone (dus bedrijven die die nu gesloten zijn zoals de horeca) en het aantal aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen is in de eerste week van maart met 80.000 gestegen. Natuurlijk zijn de ouderen dus nu de zwakkeren, maar al onze bedrijven, werknemers en zpp’ers zijn óók de zwakkeren.

De overheid komt de ondernemers die de gevolgen van de coronacrisis hard voelen een klein stukje tegemoet door 90% van de loonkosten te vergoeden. Deze 90% vergoedt echter alleen het brutoloon, terwijl hier nog extra kosten zoals sociale lasten en vakantiedagen bij op komen. Best lastig als je geen inkomsten hebt. Naast loonkosten moeten ondernemers ook verzekeringen, huur en belastingen gewoon doorbetalen. Veel bedrijven zullen het niet lang volhouden om maar geld uit te blijven geven, zonder iets binnen te krijgen.

Hulp

Meer hulp naar onze eigen ondernemers dus, zou je denken. Daar denkt de overheid anders over. Terwijl onze ondernemers het moeilijk hebben, heeft de overheid besloten om voor 4,6 miljard euro aan cash in het ESM te storten. Het ESM is een fonds dat financiële steun verleent aan landen die in financiële nood verkeren; in dit geval dus vooral Zuid-Europa. Dit voelt voor alle ondernemers die thuis in financiële nood verkeren alsof zij volledig genegeerd worden.

Door een lichte versoepeling van de lockdown geef je de ondernemers al wat meer ademruimte. Denk bijvoorbeeld aan een maximaal aantal mensen in een restaurant met een minimale afstand. Een iets soepelere aanpak heeft geen drastische gevolgen; vergelijk maar eens België met Nederland. Ondanks de total lockdown in België daalt het aantal ziekenhuisopnames in Nederland juist sneller. Dit geeft aan de een totale lockdown niet per se beter is om dit virus aan te pakken.

Groenteman

De maatschappij en economie bestaan niet alleen uit grote bedrijven en lobbyisten die toch al weinig belasting betalen, maar vooral uit onze dorpskroeg, de groenteman op de markt en de automonteur. Laten we de mensen achter de economie gaan zien. De economie is geen bordspel waar de overheid maar mee kan doen wat ze wil, maar het is een groter geheel wat bestaat uit talloze mensenlevens, die allemaal hun ziel en zaligheid in hun levenswerk hebben gestopt, om zo hun gezin te kunnen onderhouden.

Loading...